Domovská stránka


v sobotu 18. března 2017 od 18.00

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST společně s havlíčkobrodským Muzeem Vysočiny a s Evangelickým sborem Horní Krupá a Havlíčkův Brod zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s následnou besedouvečer s Janem Kozlíkem

(theologem a zpravodajcem, který byl krom jiného svého času i mluvčím Charty 77). Setkání se koná při příležitosti 40 let Charty 77. Pořad se koná v sobotu 18. března 2017 od 18.00 v prostorách kavárny U Notáře Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Vstup zdarma.

 Pozvánka ke stažení


sobota 18. 2. - koncert Jany Šteflíčkové

Zveme vás na koncert písničkářky Jany Šteflíčkové, který se koná v sobotu 18. února 2017 od 18 hodin v poetickém podkroví kavárny U notáře (Sázavská 430, Havlíčkův Brod).

Jana Šteflíčková je česká písničkářka a herečka. Vystudovala DAMU, hrála v Západočeském divadle v Chebu, nyní je členkou pražského souboru Studia Ypsilon (účinkuje například ve hrách Rusalka, Babička se vrací). Jako písničkářka nyní vystupuje především sama, byť dříve spolupracovala i s některými kapelami. Její tvorba se záměrně oprošťuje od klasických žánrových vymezení, sama se hlásí k folku, blues, jazzu a rocku. Tomu odpovídá i její sólová tvorba, která je pestrá a nosná nejen pro folkové festivaly, ale i pro festivaly (Trutnov Open Air, Sázavafest, Boskovice, Šumperk Blues Alive).

Vstupné 80 Kč.

Pozvánka ke stažení

sobota 14. 1. - Rápotický poklad

V soubotu 14. ledna proběhla v kavárně U Notáře přednáška archeologa Aleše Knápka s názvem Rápotický poklad a 30 válečných let v Německém brodě, věnovaná nedávnému a v mnoha ohledech výjimečnému nálezu v Horních Rápoticích na Humpolecku.

Pozvánka ke stažení

sobota 3. 12. - autorské čtení Jiřího Čáslavského

Protagonistou další spolkové soboty, tentokrát v poetickém podkroví kavárny U Notáře, byl Jiří Čáslavský, který v autorském čtení a povídání představil svou novou knihu vzpomínek Šlápoty.

Pozvánka ke stažení

sobota 19. 11. - Veřejná rozprava

V sobotu 19. listopadu na Staré radnici v Havlíčkově Brodě pořádal okrašlovací spolek Budoucnost další každoroční "Veřejnou rozpravu", tentokrát na téma Má všeobecné vzdělávání budoucnost?.

Vzácným hostem rozpravy, pojaté jako beseda s občany, s učiteli i studenty, byl pan Václav Klaus mladší, známý pedagog, matematik, šachista, lyžař, cyklista a glosátor.

sobota 1.10. - Havlíčkovské slavnosti 1946 v Havlíčkově Brodě

Zveme vás na přednášku historika Michala Kampa na téma Havlíčkovské slavnosti 1946 v Havlíčkově Brodě.

Přednáška s následnou besedou se koná v sobotu 1. října 2016 od 17h na Staré radnici. Vstupné dobrovolné

Ústředním tématem přednášky je historie sochy Karla Havlíčka Borovského z období první republiky, její osud za protektorátu, příprava oslav jejího znovuodhalení v roce 1946 za přítomnosti prezidenta Beneše a význam této události.

Historik Michal Kamp se specializuje na 19. a 20. století. Pracuje jako kurátor sbírek a výstavář v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Veřejnosti je znám zejména z přednášek a komentovaných tématických procházek po Havlíčkově Brodě.

Pozvánka ke stažení

sobota 2.7. - Flos florum, hudební a historický pořad

Zveme vás na hudební a historicko-kulturní pořad Flos florum k připomínce 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Pořad připravili a účinkují:
Jindřich Macek, loutna (pan Jindřich Macek je brodský rodák a ředitel místní ZUŠ)
Jitka Baštová, akordeon

Název programu vychází z názvu dvouhlasé písně „Květ mezi liliemi“, která pochází z rukopisu z počátku 15. století. Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům také dobu vzniku skladeb. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny.

Pořad se koná v sobotu 2. července 2016 od 19 hodin v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Drobné občerstvení je zajištěno.

Vstupné dobrovolné

Pozvánka ke stažení

sobota 4.6. - Severní Indie v obrazech

Zveme vás na přednášku cestovatele Pavla Malce s obrázky a vyprávěním o Indii a následnou besedou.

Akce se koná 4. června od 19 hodin v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné dobrovolné.

Pozvánka ke stažení

Cena Františka Drašnera 2016

Vyhlašujeme další ročník soutěže pro zájemce o regionální historii. Zároveň uveřejňujeme soutěžní práce z předešlého ročníku.

neděle 8.5. - promenádní koncert v městském parku

Šestý tradiční promenádní koncert v městském parku, opět se skupinou TATA BAND (dixieland, swing, jazz, evergreeny), je letos zařazen mezi akce Trhu řemesel v Havlíčkově Brodě.

Koncert se koná v neděli 8. května 2016 v čase od 11.00 do cca 13.00 hodin v parku Budoucnost v Šupichově altánu a v jeho bezprostředním okolí.

Drobné občerstvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné

Pozvánka ke stažení

neděle 1.5. - úklid v parku Budoucnost

Sraz účastníků brigády je v 09.00 u Šupichova altánku. Drobné občerstvení je zajištěno.

Pozvánka s podrobnostmi ke stažení

sobota 16.4 - Beseda s leteckou akrobatkou Radkou Máchovou

Zveme vás na besedu se známou pilotkou, akrobatkou Ing. Radkou Máchovou s názvem létání je můj život.

Radka Máchová se o letadla a létání zajímala od dětství. Vystudovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, specializaci letectví a letecká doprava, kde v rámci studia získala v roce 1971 pilotní průkaz. Letecké akrobacii se věnuje od roku 1976. Pracovala jako manažerka letecké dopravy, byla členkou československého národního družstva letecké akrobacie. V letech 2001 – 2015 létala s týmem Flying Bulls Aerobatic Team, od roku 2002 na pozici vedoucího skupiny. S touto skupinou získala světovou proslulost, je první dámou naší letecké akrobacie. Od roku 2015 působí jako pilotka v Jihlavě ve skupině historických letadel Pterodactyl Flight.

Přednáška, promítání fotografií a filmů a následná beseda se koná v sobotu 16. dubna 2016 od 19.30 v prostorách aeroklubu Havlíčkův Brod

Vstupné dobrovolné

Pozvánka ke stažení

sobota 2.4. - Beseda se spisovatelem Františkem Uhrem

Zveme vás na besedu se známým havlíčkobrodským spisovatelem Františkem Uhrem na téma autor a jeho vztah k Havlíčkovu Brodu.

František Uher se narodil v Havlíčkově Brodě, kde dodnes žije. Gymnázium vystudoval v Ledči nad Sázavou a Pedagogický institut v Brně. Ve své učitelské praxi se věnoval především postiženým dětem na zvláštní škole a na škole při psychiatrické léčebně ve svém rodišti.

Dosud vydal 82 knih, letos v dubnu vyjde další. Píše zejména detektivky, ale také básně, povídky, fejetony a aforismy. Je také členem Obce spisovatelů v Praze. Za své dílo byl třikrát oceněn cenou Havran za nejlepší detektivní povídku a třikrát cenou Eduarda Fikera za nejlepší rukopis původní detektivky roku.

Beseda se koná v sobotu 2. dubna 2016 od 18.00 v kavárně U Notáře

vstupné dobrovolné

sobota 5.3. - Přednáška Miroslava Polreicha

Na další spolkové sobotní akci se představil havlíčkobrodský rodák, diplomat a zpravodajec Miroslav Polreich přednáškou na téma Diplomacie v praxi, se zvláštním důrazem na snižování napětí ve světě.

Miroslav Polreich byl v diplomatických službách na velvyslanectví v USA (1957-1961) a při OSN (1964-1969). Po listopadu 1989 se stal ředitelem bezpečnostního odboru MZV. V letech 1991-92 vedl čs. delegaci jako československý velvyslanec pro kontrolu odzbrojení při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE ve Vídni.

pátek 19.2. - Diskuse o aktuálních stavbách Kraje Vysočina

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na výklad s následnou diskusí na téma Stavby kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě a okolí. Úvodní slovo pronese a na naše dotazy se pokusí odpovědět Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje.

  • Zajímá vás, jaké stavby v našem městě a v okolí bude v dohledné době realizovat kraj Vysočina?
  • Zajímá vás, proč se tak děje? Kolik to bude stát Kč?

Výklad s následnou diskusí se koná v pátek 19. února 2016 od 16.00 hod. v sále AZ Centra (Rubešovo náměstí, bývalá ZŠ).

Vstup zdarma.

Pozvánka ke stažení

sobota 9.1. - Zajímavosti z brodského archivu

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s názvem Zajímavosti z brodského archivu. Průvodcem vám bude a na vaše dotazy se pokusí odpovědět Mgr. Romana Suchá, zastupující ředitelka Státního okresního archivu Havlíčkův Brod.

  • Zajímá vás historie vašeho města z pohledu archivu?
  • Zajímá vás rozsah v archivu uložených archiválií?
  • Zajímá vás například dohledávání rodokmenu, dohledání stavební dokumentace či byste rádi znali studijní výsledky vašich předků?

Přednáška s následnou besedou se koná v sobotu 9. ledna 2016 od 18.00 hod. v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné dobrovolné.

Pozvánka ke stažení

sobota 7.11. - Veřejná rozprava

Zveme vás na pravidelnou podzimní veřejnou rozpravu, tentokrát k tématu Měl by být městský architekt v Havlíčkově Brodě? Přijďte debatovat o možnostech, jak lze či nelze ovlivnit rozvoj města z pozice případného městského architekta. Zmíníme také aktuální místní architektonické problémy.

Diskuse se zúčastní osobnosti, které již s podobnou rolí mají zkušenosti:

  • Ing. arch. Jan Líman, městský architekt v souměstí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav
  • Ing. arch. Zdenek Sendler, zahradní architekt, krom jiného autor rozvojové studie parku Budoucnost
  • Bc. Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu

Veřejná rozprava se koná v sobotu 7. listopadu 2015 od 17 hodin ve víceúčelovém sále AZ centra (Rubešovo náměstí 171).

Pozvánka ke stažení

sobota 3.10. - O dvorech okolo Havlíčkova Brodu

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku Pavla Rouse věnovanou tématu historických dvorů v okolí našeho města.

Pozvánka ke stažení

Přednáška s následnou besedou se koná v sobotu 3. října 2015 od 18.00 hod. v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné dobrovolné.

11.9. - startuje soutěž s epigramy Karla Havlíčka

Zúčastněte se také! Podrobné informace...

sobota 5.9. - přednáška Vesmírné objevy v toku času II.

Zveme vás na druhý díl volného cyklu přednášek Svět okolo nás.  V roce 2014 jsme se seznámili s poznatky starověkých kultur a dospěli jsme až ke Keplerovi a Tycho de Brahe. V sobotním pokračování nás čeká období od Galilea do konce 19. století. Období velkých objevů a velkých dalekohledů. Přednášejícím je pan Martin Kotěra z astronomického klubu Pelhřimov.

Plakát ke stažení

Přednáška se koná v sobotu 5. září 2015 od 19.00 hod. v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 2.7. - Koncert Beno Trávníčka

Beno Trávníček

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na koncert Beno Trávníčka. Koncert je určen zejména pro příznivce skromné akustické muziky a vážných i nevážných textů. Beno Trávníček zahraje pár nových písniček, pár písniček starších a několik songů ze zlatého fondu FCT.

Plakát ke stažení

Koncert se koná ve čtvrtek 2. července 2015 od 19.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné 49 Kč (akce!), členové spolku zdarma.

středa 3.6. - Autorské čtení a beseda s Václavem Větvičkou

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na autorské čtení a následnou besedu s botanikem a spisovatelem panem RNDr. Václavem Větvičkou.

Pozvánka ke stažení

Akce se koná ve spolupráci s kavárnou U Notáře ve středu 3. června 2015 od 19.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Občerstvení v kavárně U Notáře je zajištěno.
Vstupné dobrovolné

29.5. - Koncert Františka Kostlána a Krystyny Skalické

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve členy, příznivce i širokou veřejnost na koncert Františka Kostlána a Krystyny Skalické, který se koná v pátek 29. května 2015 od 19.00 hod. v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Občerstvení v kavárně je zajištěno.
Vstupné 80 kč

Cena Františka Drašnera 2015

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST vyhlašuje

4. Ročník literární soutěže

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti.

Cílem je mapovat dějiny havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat.

Práce zasílejte do 15. září 2015 ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com Výsledky soutěže budou tentokrát vyhlášeny na 25. Podzimním knižním veletrhu dne  9. října 2015 v 16.30 hodin v rámci doprovodného programu „Vzpomínka na Františka Drašnera“.

Místo konání bude ještě upřesněno na webových stránkách Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST (www.budoucnost-hb.cz ) a soutěžící budou adresně obesláni.

Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku věnovaného památce Františka Drašnera.


8.5. - Koncert dixilendové skupiny TATA BAND V pořadí již pátý tradiční promenádní koncert s průvodním slovem zpívajícího kapelníka Pavla Jajtnera. Šupichův altánek v Parku Budoucnost ve čtvrtek od 11,00 hod.
1.5. -  Úklid okolí Šupichova altánku Pravidelný úklid prostor okolo Šupichova altánku před v pořadí pátým promenádním koncertem od znovu založení OSB od 9,00 do 11,00 hod.
28.4.2015 - Tisková konference Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST
Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci společně se zástupci Krajské knihovny Vysočiny a Muzea Vysočiny, na které Vám představíme  projekt Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST "Cesta Epigramů Karla Havlíčka", která je první realizací projektu "Havlíčkův Brod - křižovatka Cest".
Tisková konference, se koná v kavárně U NOTÁŘE (Sázavská 430, Havlíčkův Brod) v úterý 28. dubna 2015 v 10,30 hodin. Komentovaná procházka Cestou epigramů Karla Havlíčka se uskuteční v sobotu 2. května v 15 hodin.

26.4.2015 - Schůzka výboru OSB se členy  i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod.
11.4.2015 - Přednáška Petra Tvrdého - František Drašner-regionální historik
Okrašlovací spolek BUDOUCNOSTzve členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku František Drašner – regionální historik O autorově životě a díle pohovoří historik Petr Tvrdý, s osobní vzpomínkou se připojí Jan Schneider, případně další pamětníci. Přednáška se koná v sobotu 11. dubna 2015 od 18.00 hod. v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod
Občerstvení v kavárně je zajištěno. Vstupné dobrovolné
přijďte - zveřejněte - pozvěte známé

5.4.2015 - Schůzka výboru OSB se členy  i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod.
22.3.2015 - Schůzka výboru OSB se členy  i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod.
14.3.2015 - Přednáška PhDr. Jiřího Křesťana, CSc.
Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s následnou besedou z volného cyklu "Osobnosti a historie"
Případ Václava Talicha, k problému národní očisty a českého heroismu.
Přednášejícím je PhDr. Jiří Křesťan, CSc., pracovník Národního archivu, rodák z Havlíčkova Brodu, nositel ceny Magnesia Litera za rok 2013, autor stejnojmenné knihy (vyd. Praha, Akropolis 2014).
Po přednášce bude možné s autorem volně besedovat, třeba i k Zdeňkovi Nejedlému…
Přednáška se koná v sobotu 14. března 2015 od 18.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod, občerstvení v kavárně je zajištěno.
21.2.2015 - Schůzka výboru OSB se členy  i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod. 7.2.2015 - Valná hromada Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST
S ohledem na účast potřebné většiny členů spolku byl beze zbytku naplněn stanovený program valné hromady, včetně volby nového výboru spolku.

19.1.2015 - Oznámení o konání valné hromady OSB

V sobotu dne 7. února 2015 se koná v pořadí sedmá valná hromada Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST, která též přijímá nové členy. Valná hromada se koná  v kavárně U Notáře od 15,00 hod. Zveme všechny, kteří chtějí přispět svou aktivitou, znalostmi k pozitivnímu ovlivnění životního stylu, rozvíjení vztahu k našemu městu a pomáhat doplňovat kulturní dědictví. Navrhovaným obsahem valné hromady je: 
1) Úvod, volba orgánů valné hromady (návrhová a mandátová a volební komise) 2) Návrh a schválení programu jednání valné hromady 3) Zprávy za rok 2014 (o činnosti, o hospodaření) 4) Změna stanov spolku 5) Volba orgánů spolku 6) Plán činnosti na rok 2015 7) Návrh rozpočtu na rok 2015 8) Přijetí nových členů 9) Různé
18.1.2015 - Schůzka výboru OSB se členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod.


10.1.2015 - Koncert - Karla Vepřeka
Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o. s. zve členy, příznivce i širokou veřejnost na koncert "Bláznem jsem ve své vsi" zhudebněnou poezii básníka Bohuslava Reynka zpívá Karel Vepřek. Koncert se koná v sobotu 10. ledna 2015 od 18.00 hod. v Poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře (Sázavská 430, Havlíčkův Brod.) Vstupné 80 Kč. Koncert je věnován nedávno zemřelým bratrům Jiřímu a Danielovi Reynkovým.

4.1.2015 - Schůzka výboru OSB se členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod.
21.12.2014 - Schůzka výboru OSB se členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod. 6.12.2014 - Přednáška - "V BRODĚ SE PROGRAMUJE PRO SVĚTOVÉ FIRMY"
Okrašlovací spolek Budoucnost zve členy, příznivce i širokou veřejnost
na další přednášku z tématického cyklu „Úspěšní podnikatelé našeho kraje“:
"V BRODĚ SE PROGRAMUJE PRO SVĚTOVÉ FIRMY" Hostem bude pan Antonín Urban, společník a jednatel a.s. B:TECH. Představí svou firmu a uvede mnohé zajímavosti ze zahraničních cest,
neboť společnost B:TECH se angažuje v cca 80ti zemích světa.
Přednáška se koná v sobotu 6. prosince 2014 od 18.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod Občerstvení v kavárně je zajištěno.
22.11.2014 - Rozprava  -  "ŘEKA SÁZAVA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ"

Sobota 22. listopadu 2014 od 15.00 hod. v sále Staré radnice, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod. Program besedy:
1. Slavnostní předání cen Františka Drašnera - v pořadí 3. ročník  - 2014
2. Představení Studie rekreační zóny podél řeky Sázavy - zpracovatel AF-CITYPLAN – L.Honzárek 3. Ideová koncepce úpravy pražských břehů řeky Vltavy - Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy – Ing.arch.M.Stára
    Nahrazeno představením realizovaného projektu "Krajinka Cheb" - Okrašlovací spolek BUDOUCNOST
4. Klub českých turistů Havlíčkův Brod – „Našlapáno kolem řeky“ 5. Místní akční sdružení - Královská Stezka o.p.s. – „Čistá řeka Sázava“, „Řeky se mění“ – K.Ortová 6. Poznatky z veřejné ankety k využití nivy řeky Sázavy - Okrašlovací spolek BUDOUCNOST 7. Rozprava  Vstupné dobrovolné
22.11.2014 - Slavnostní předání cen FRANTIŠKA DRAŠNERA - 3 ročník
Veřejné předání cen se uskuteční 22.11.2014 od 15,00 hod. v sále Staré radnice, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod

1.11.2014 - "SE SPIDEREM KOLEM SVĚTA". Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve své členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku "SE SPIDEREM KOLEM SVĚTA". Přednášejícím bude pan LUBOMÍR DVOŘÁK, zakladatel a majitel firmy SPIDER. Budeme mít příležitost seznámit se s historií firmy, s její přítomností i s výhledem do budoucna. Přednáška se koná v sobotu 1. listopadu 2014 od 18.00 hod. v Poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. (pro vážné zájemce je připravena exkurze v novém provozu firmy u Pohledu, před přednáškou, sraz v 16.00 u vrátnice) Přijďte, pozvěte známé.


17.-18.10.2014 - Knižní veletrh
Okrašlovací spolek BUDOUCNOST již podruhé pomáhal zajistit prezentaci Osamělých písničkářů na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (http://www.osamelipisnickari.cz/clanky/koncerty-a-aktuality/osameli-pisnickari-jiz-podruhe-na-kniznim-veletrhu-v-havlickove-brode.html)
4.10.2014 - Protektorátní gymnázium v Německém Brodě a cesty II. odboje

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o. s. si dovoluje pozvat své členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku historika Petra TVRDÉHO Protektorátní gymnázium v Německém Brodě a cesty II. odboje Beseda se koná v sobotu 4. října 2014 od 18.00 hod. v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.
Přijďte, dejte na vědomí dále.


20.9.2014 - Koncert Petra Linharta
Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o. s. zve členy, příznivce i širokou veřejnost na první havlíčkobrodský koncert písničkáře Petra Linharta. Petr Linhart (www.petrlinhart.cz) se hlásí k volnému sdružení „Osamělí písničkáři“ (www.osamelipisnickari.cz). Svou tvorbu, v níž opěvuje zejména pohraniční krajiny, označuje jako "landscape folk". Koncert se koná v sobotu 20. září 2014 od 19 hod. v poetickém podkroví U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Vstupné dobrovolné.

6.9.2014 - Přednáška VESMÍRNÉ OBJEVY V TOKU ČASU
Ještě jednou si dovoluji připomenout, že v sobotu 6. září t.r. pořádá Okrašlovací spolek BUDOUCNOST první podzimní přednášku na astronomicko-kosmicko-vesmírné téma: VESMÍRNÉ OBJEVY V TOKU ČASU
Hostem bude Martin Kotěra z pelhřimovského astronomického klubu.
Přednáška bude v 19 hodin v kavárně U Notáře.
Přijďte a pozvěte známé.


Po dobu letních prázdnin spolek žádnou činnost pro veřejnost nerealizuje, schází se pouze výbor.

29.6. - Schůzka výboru OSB se členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 18,00 hod.
20.6.2014 - Křest knihy Zmizelý Havlíčkův Brod
Okrašlovací spolek BUDOUCNOST podpořil vydání publikace finančním darem.

14.-15.6.2014 - Víkend otevřených zahrad
Přijďte navštívit zahradu u Mahlerovi vily v Havlíčkově Brodu

8.6. - Schůzka výboru OSB se členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 18,00 hod.

7.6. - Přednáška Jana Adamce vynikajícího leteckého akrobata a organizátora letošního Mistrovství republiky v akrobacii ve všech kategoriích (http://www.czechaerobatic.cz/), které se koná ve dnech 16.-22.6.2014 v Chotěboři.  Letecká akrobacie je celosvětově považována za královnu leteckých sportů. 
Další beseda z cyklu "Osobnosti". Koná se v kavárně U Notáře, Sázavská 430 od 19,00 hod.

6.6. - Koncert - Dagmar Voňková Při společné akci s Kavárnou U Notáře jsme uvítali zpěvačku, kytaristku a skladatelku, která se již významně zapsala do české hudební historie.
Poetické podkroví nad Kavárnou U Notáře v pátek od 19,00 hod.

25.5. Schůzka výboru OSB -  s členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod. 11.5. Schůzka výboru OSB -  s členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva  na Havlíčkově náměstí od 17,00 hod.

8.5. -  Koncert dixilendové skupiny TATA BAND s průvodním slovem zpívajícího kapelníka Pavla Jajtnera. V Šupichově altánku v Parku Budoucnost ve čtvrtek od 11,30 do 13,30 hod.  
7.5. - Schůzka členů OSB v Kavárně U Notáře od 18,00 hod.        
               3.5. -  Přednáška v Kavárně U Notáře od 17,00 hod.
Petr Král - Válečná letecká historie na Havlíčkobrodsku
Pro zájemce o letectví i ostatní připravil pan Král podrobný výklad o brodském letišti v období let 1933-1945 s řadovu dobových fotografií a výčtem informací, které potěšili všechny milovníky historie.  

1.5. -  Úklid okolí Šupichova altánku Pravidelný úklid prostor okolo Šupichova altánku před v pořadí čtvrtým promenádním koncertem od znovu založení OSB od 9,00 do 11,00 hod.      
               
    
5.4.2014 - Legendy hokeje nás bavily 
Hokejové legendy Jiří Holík, Jan Suchý,  Václav Chytráček a sportovní komentátor Alois Svoboda nás pobavily svými vzpomínkami na nejdůležitější mezníky v jejich sportovní kariéře  a postřehy z minulosti i současnosti československého, českého a brodského hokeje.  Více v odkazu "Ohlasy veřejnosti - Napsali o nás"    Vzpomínková akce.

16.3.2014 - Beseda "Havlíčkobrodské hokejové legendy"

Na 5.4. připravuje OSB mimořádnou událost pro všechny milovníky sportu. Účast přislíbili sportovní komentátor Alois Svoboda, Jiří a Jaroslav Holíkové a Jan Suchý. Beseda se koná ve Skaut klubu v Horní ulici od 17,00 hod. Vstupné dobrovolné.
Beseda z cyklu "Osobnosti"

1.3.2014 - Návštěva Pivovaru Rebel

Za hojné účasti členů spolku, rodinných příslušníků a sympatizantů proběhla exkurze do pivovaru Rebel s odbornou přednáškou.


1.2.2014 - Valná hromada OSB

Dle stanov OSB přednesena zpráva o činnosti spolku za rok 2013, zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014, návrh aktivit v roce 2014, volby nového vedení spolku a přijetí nových členů.


27.12.2013 - Oznámení o konání valné hromady OSB
S ohledem na přípravu již šesté valné hromady spolku, která též přijímá nové členy upozorňujeme na její konání dne 1.2.2014 v kavárně U Notáře od 17,15 hod. Zveme všechny, kteří chtějí přispět svou aktivitou, znalostmi k pozitivnímu ovlivnění životního stylu, rozvíjení vztahu k našemu městu a pomáhat doplňovat tak jeho kulturní dědictví. 


21.12.2013 - Novoroční přání

Členové OSB přejí všem příznivcům Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST příjemné prožití vánočních svátků. 


7.12.2013 - Přednáška U Notáře

Prezentace nové úpravy parku v Praze 10-Malešicích od našeho člena spolku Fr.Šístka.


1.11.2013 - schůzka výboru k organizaci valné hromady OSB


18.-19.10.2013 - Knižní veletrh

V souvislosti s konáním havlíčkobrodksého knižního veletrhu náš spolek zorganizoval koncet "Osamělých písničkářů" (Burian&Dědeček) 16.října v kavárně u Notáře


15.10.2013 - Procházka parkem Budoucnost
Členové spolku se zúčastnili komentované procházky s  Michalem Kampem parkem Budoucnost pořádané péčí Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod


10.10.2013 - Veřejná rozprava o zeleni na náměstí

Desátého října tohoto roku uspořádal Okrašlovací spolek BUDOUCNOST veřejnou rozpravu, jak se stalo podzimním dobrým zvykem. V roce 2011 bylo tématem Smetanovo náměstí, v roce 2012 Park Budoucnost. Letos jsme prezentovali možné varianty úprav Havlíčkova náměstí.


1.10.2013 - Dny otevřených ateliérů

Společná návštěva několika výtvarníků.

 

22.9.2013 - Zeleň a náměstí
Okrašlovací spolek BUDOUCNOST pořádá veřejnou rozpravu na téma "ZELEŃ A NÁMĚSTÍ" bude se týkat Havlíčkova náměstí, které je po přestavbě sice teoretiky oceňováno, jako krásné, ale z praktického hlediska má řadu nedostatků.


1.6.2013 - Přednáška U Notáře - Historie smíšeného pěveckého sboru Jasoň

Historie smíšeného pěveckého sboru Jasoň  - o 150leté historii poutavě přednášel Tomáš Fejt.


8.5.2013 - výroční den založení původního Okrašlovacího spolku (1886)
V Šupichově altánu koncertoval již podruhé jazzband TATA BAND ze Žďárska, skvěle moderovaný Pavlem Jajtnerem. O přestávce bylo členy Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST za bohaté účasti veřejnosti, včetně představitelů města, ku připomenutí již třetího roku existence obnoveného spolku oznámeno vysazení dalších tří lip v parku a u školní jídelny. Na přenosných panelech bylo možno se seznámit s fotografiemi na téma "Řeka Sázava v toku času"

 

1.5.2013 - Přednáška U Notáře

Izrael v horkém létě 2006 - videoprojekce s doprovodným slovem Jana Schneidera


1.5.2013 - Prvomájový úklid parku

V bezprostřední blízkosti Šupichova altánku členové spolku provedli jarní úklid před pravidelným koncertem dne 8.5.

 

30.4.2013 - Výzkum agroekosystémů 2013-2014

Více informací naleznete na informačním portálu Koroptvicky.cz

 

1.4.2013 - Podpora projektu Domova seniorů v Reynkově ulici

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST podpořil finančně projekt zaměřený na úpravu odpočinkových ploch v bezprostřední blízkosti Domova seniorů "Zahrada aneb Zasaďte strom pro své blízké".

 

1.3.2013 - "Normalizace v havlíčkobrodském tisku"
Přednáška Pet
ra Tvrdého v kavárně U Notáře první březnovou sobotu.

 

2.2.2013 - "Valná hromada U Notáře


4.12.2012 - "Aby na Havlíčka bylo krásně vidět"

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST v rámci svého navazování na činnost původního Okrašlovacího spolku (1886-1919) uspořádal 3.11. 2012 veřejnou rozpravu o parku Budoucnost. V úvodu byly vyhlášeny výsledky pravidelné soutěže o Cenu Františka Drašnera.

 

3.11.2012 - "Budoucnost prarku Budoucnost"

Další setkání veřejnosti s odborníky na téma: "Budoucnost parku Budoucnost" k aktuálně probíhajícím úpravám se uskuteční v sobotu 3.11.2012 na Rubešově nám. (bývalá ZŠ Rubešova - přízemí, sál AZ)


19.8.2012  - Historický posudek na sochu Karla Havlíčka - publikováno se svolením autora


30.6.2012 - Když je ruka páně otevřena ...

K tématu nehospodárnosti při zadávání obecních a státních zakázek...


2.6.2012 - Pozvánka na besedu

"Historie létání se zvláštním zřetelem ku Brodu Havlíčkovu".  Dne 2.6. od 17,00 hod. v kavárně U Notáře. Uvádí Tomáš Holenda


26.5.2012 - Demolice bytovky na Smetanově náměstí

V sekci Smetanovo náměstí - Foto si můžete prohlédnout nově zařazenou fotogalerii o bourání bytovky na Smetanově náměstí


24.5.2012 - Nové dokumenty

V sekci Smetanovo náměstí si můžete přečist nově publikované zápisy z jednání pracovní skupiny pro revitalizaci Smetanova náměstí.


5.5.2012 - Přednáška Františka Štibora "Německý Brod v květnu 1945".

V sobotu 5.5.2012 pořádá náš spolek přednášku s ukázkou dobových dokumentů Františka Štibora "Německý Brod v květnu 1945". Přednáška se bude konat v kavárně U notáře od 17,00 hodin.

1.10.2011 - Přednáška o územním plánování - ing.Kučírek

Naši činnost v předchozích letech podpořili
(v abecedním pořadí):


Roman Bláha,
notář

Lubomír Dvořák,
majítel f. Spider, svahové sekačky s.r.o.

Zdeněk Falátek,
architekt

Industrial Buildings,
firma (majitel Pavel Svoboda)

Joe Chmelík,
sympatizant z Velké Británie

Jiří Jedlička,
ředitel Muzea Vysočiny v HB

Ladislav Křesťan,
zahradnictví

Město Havlíčkův Brod

Měšťanský pivovar
Havlíčkův Brod

Miroslav Novotný,
podnikatel (společnost „premise“)

Petr Novotný,
knihkupec a hoteliér („Zlatý lev“)

Spider, svahové sekačky s.r.o.,
firma

Společnost
„premise, s.r.o.“

Pavel Šimon,
podnikatel z Prahy

Antonín Urban,
B-GROUP, B-TECH

VITA software s.r.o.,
firma

Ladislav Vondrák,
notář

Petr Zvědělík,
arborista

a další
Podřízené stránky (2): Aktuálně - příspěvky Kalendář akcí