7.4.2012 - Poznávací vycházka Cihlář - Vlkovsko a přednáška o Josefě Menšíkové

přidáno: 27. 3. 2012 9:58, autor: Jan Štrobl   [ Aktualizováno 4. 6. 2012 7:49 uživatelem Jiří Vízek ]
V sobotu 7.4.2012 pořádáme poznávací vycházku od rybníka Cihláře do Vlkovska. Sraz bude ve 14,00 hodin na hrázi rybníka Cihlář.
Od 17,00 téhož dne se pak bude konat v kavárně U notáře přednáška Petra Tvrdého o životě a působení Josefy Menšíkové v Německém Brodě.

Okrašlovací spolek Budoucnost a brodská minulost:

 Obrazy ze života Josefy Menšíkové

 Havlíčkobrodský Okrašlovací spolek Budoucnost návazal na starou tradici spolkového života nejen zájmem o městské veřejné dění, ale i snahou připomínat pozapomenutou brodskou minulost. Započal cyklus spolkových podvečerů, kdy každou první sobotu v měsíci bude pro zájemce z řad veřejnosti připravena přednáška či beseda o zajímavých tématech se vztahem k našemu městu.

 První povídání bude věnováno jednomu z méně známých období regionální historie - éře devatenáctého století. Snad každý si v této souvislosti vzpomene na Karla Havlíčka Borovského. Byla by však škoda vztahovat naše povědomí o životě v době Rakouského císařství pouze k jednomu muži. Za připomenutí stojí i osoba Josefy Menšíkové (1822 - 1900). Dnes neznámá postava, byla ve svém čase hybnou silou mnoha národních akcí. Ale nejen to. Byla především obyčejnou ženou, která zažila mnoho osobního neštěstí. I přesto však dokázala pomáhat potřebným lidem kolem sebe a natrvalo se tím zapsat do historie.

 Pokud Vás tedy také zajímá co se ve městě nejen děje, ale i před lety dělo, navštivte v sobotu 7. dubna kavárnu U Notáře v Havlíčkově Brodě. Od 17.00 zde proběhne přednáška Petra Tvrdého o životě a působení Josefy Menšíkové v Německém Brodě. Těšíme se na setkání!

 Jan Schneider


Comments