Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského

Podrobnosti

Interaktivní mapa Cesty epigramů (ve výkladních skříních do konce září 2015)

Přehled epigramů

Stručný popis projektu

Jde o první realizovaný dílčí projekt z nadřazeného projektu Havlíčkův Brod – křižovatky Cest. Citáty z díla KHB, v tomto prvním kroku výhradně epigramy, budou (samozřejmě se souhlasem příslušných vlastníků nemovitostí či provozovatelů podniků v pronájmu, zejména v centru města) umisťovány na veřejných prostorách v Havlíčkově Brodě (v prvním kroku do výkladních skříní, následně lze po souhlasu vlastníka a památkářů umístit epigramy na trvanlivých tabulkách i na fasády budov...).

Součástí projektu je informativní leták o KHB s nákresem (mapkou) umístění jednotlivých epigramů/citátů.

Popis projektu již byl zveřejněn zde na webu spolku Budoucnost a mnoha dalšími způsoby, například:

1) v Havlíčkobrodském deníku a televizi HBin (více v sekci Napsali o nás)

2) v období konce března byl v Havlíčkově Brodě na všech 25 výlepových plochách vylepen informační plakát.

Dále bylo mnoho podnikatelů ve městě osloveno přímo některými členy spolku. Podnikatelé a obchodníci v centru města (Horní a Dolní ulice, Havlíčkovo náměstí) dostali již koncem února písemné informace:
20150224 oslovení obchodníků a podnikatelů v centru města final.docx
20150224 Havlíčkův Brod - křižovatky Cest - Cesta č 1 Cesta epigramů KHB - příloha dopisu.docx

Projekt se budeme snažit i nadále medializovat, protože hlavním cílem projektu není nyní organizovaná krátkodobá "výstavka" epigramů KHB ve výkladních skříních, ale umístění epigramů trvalými způsoby na veřejných místech v našem městě (fasády budov, chodníky, kamené desky v trávnících ....). O stavu realizace projektu budeme na našem webu průběžně informovat.

Autor a partneři projektu

Projekt „Havlíčkův Brod – křižovatky Cest“ inicioval v roce 2015 okrašlovací spolek Budoucnost. Pro etapu „Cesta epigramů KHB“ jsou spolupracujícími partnery Muzeum Vysočiny HB a Krajská knihovna Vysočiny v HB. Přirozenými partnery budou dále vlastníci nemovitostí zejména v centru Havlíčkova Brodu, případně nájemci v provozovnách tamtéž, kteří umožní realizaci této první etapy projektu „Havlíčkův Brod - křižovatky Cest“ – umístění ve výkladních skříních. Všichni partneři projektu budou uvedeni na webu projektu a v informačním letáčku.

Termín realizace

První etapa (výkladní skříně s epigramy KHB) proběhne v roce 2015. Předpokládaný termín zveřejnění epigramů KHB ve výkladních skříních je od začátku května 2015 do konce září 2015.

Očekávaný závazek partnera

S partnery jsme uzavřeli závazek, že umožní umístění desky s vybraným epigramem KHB a s mapkou Cesty epigramů KHB ve výkladní skříni své provozovny od počátku května 2015 do konce září 2015. Velikost desky (epigram i mapku dodají organizátoři) bude podle volby partnera ve velikosti A4, A3 nebo až A2. Seznam těch, kdo se k projektu přihlásili, bude zveřejněn v nejbližších dnech.

Chtěli jste se stát partnerem projektu, ale nestihli jste to?

Je nám to také líto, ale nebuďme smutní. Protože projekt krátkodobým uveřejněním vybraných epigramů KHB ve výkladních skříních teprve začíná, můžete s námi spolupracovat v dalších krocích, až budeme epigramy Karla Havlíčka umisťovat dlouhodobě na veřejná prostranství v Havlíčkově Brodě. Stačí, když nám napíšete mail s vašimi kontakty na adresu budoucnost.hb@gmail.com. Někdo z členů spolku Vás osloví.

Sponzoři projektu

Za to, že můžeme všem našim partnerům poskytnout vytištěné epigramy Karla Havlíčka a informační prospekty a mapky zdarma,vděčíme našim sponzorům, což jsou firmy:

premise, s.r.o. Industrial Buildings HB s.r.o. DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. Zahradnictví Křesťan
2IDEA TISK HERMANN a spol. ŠIPKA HB s.r.o. PROSS reklama s.r.o.

Na projekt také přispěly následující soukromé osoby: Tomáš Holenda, Joe Chmelík, Pavel Šimon, Antonín Urban

Celý projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů.

Mediální partner projektu

Mediálním partnerem projektu je Havlíčkobrodský deník Vysočiny