Napište svůj názor - příspěvky

Koho chleba jíš...?

přidáno: 15. 7. 2011 23:08, autor: Redakce Budoucnost

Známé přísloví, není ho třeba ani dokončit. Písně už jsou obehrané, autoři natolik zprofanovaní, že by naopak oni měli platit nám občanům. Autorské právo politicky laděných tvůrců je už dávno promlčeno, mediální novinářští zpěváčci dávno za zenitem popularity. Tohle platí zrovna tak ve vesnických sálech jako v Národním divadle, v místních novinách jako v celostátním deníku.

Nechci se cíleně pouštět do kritiky, media byla závislá vždy. Někdy na diktátu diktatury, jindy na diktátu peněz. Propagandu úspěchu jsme si už dokonale zažili a potom se těšili. Mimo jiné i na svobodu tisku. K téhle úvaze mě přivedl častý pohled do našich místních novin  Havlíčkobrodské listy. Nemám nic proti suchým informacím o záměrech i akcích ve městě, však vadí mně vypreparované úspěchy.

Jako příklad použiji zrekonstruované náměstí. Když už by se občan smířil s kontroverzními návrhy a touto architektonicky složitou věcí, objeví se na ploše před morovým sloupem jakýsi boxerský ring. Na něm, něco jako mohutný pancéřovaný trezor, který kolemjdoucím připomíná veřejné záchodky. Nikoliv, s tolik diskutovaného objektu se stal kiosek. A v posledním čísle Havlíčkobrodských listů se občan dozví: „Odborníky velmi dobře hodnocený stánek na občerstvení reprezentuje architekturu v kvalitním prostředí, která má podle nich (odborníků) právo být na historickém náměstí zastoupena.“ 


Bez ohledu na vynaložené náklady pan radní Honzárek uzavřel diskuzi: „Celá stavba je mobilní. Dejme tomu čas, aby se prokázala jeho životaschopnost, nebo ne. Dejme stánku čas, aby mohl prokázat svoji životaschopnost. Diskuzi o jeho odstranění je možno zahájit později.“Na dokreslení situace to, myslím, stačí. Laskavému čtenáři dlužím dodat, že mnohé deníky s profesionálními novináři, dopadli v mém laickém hodnocení ještě hůře, než naše Havlíčkobrodské listy.


Nepřipomíná snad někomu tohle dění v plenéru a na stránkách novin, ztracené a sametem přikryté naděje? Mně ano! Mimo jiné, navrhuji změnit název našeho měsíčníku. Pojmenujme ho: Hlásná trouba pro občany našeho města.

Karel Stýblo


Článek byl převzat z  http://styblo.blog.denik.cz/ s laskavým svolením autora.

 

Dobrý den vážený pane Honzárku,

přidáno: 15. 7. 2011 23:03, autor: Redakce Budoucnost

žádám Vás o sdělení, kde se může veřejnost seznámit s návrhem revitalizace Smetanova náměstí. Hledala jsem informace na webových stránkách Městského úřadu HB, ale neuspěla jsem.

Domnívám se, že tyto informace měly být již zveřejněny ještě před konáním besedy, aby se s návrhem mohla seznámit široká veřejnost, která by mohla na besedě dne 22. 6. t.r. uplatnit různé náměty a připomínky. Nebo by informace měly být již zveřejněny pro další setkání s veřejností, neboť se domnívám, že Vaše vystoupení k návrhu přestavby bylo nedostačující.

Myslím si, že rozpravy konané Okrašlovacím spolkem BUDOUCNOST o. s. a informace na jejich webových stránkách (za které jim děkuji) nemohou nahradit oficiální informace Městského úřadu.

Pokud jsou již informace zveřejněny, tak se předem omlouvám.

Za Vaši brzkou odpověď děkuji a jsem s pozdravem

Šárka Brejchová


Došlo na náš redakční e-mail - redakce Budoucnost

1-2 of 2