Historie

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny,píšeme, 
jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat.


Vznik Havlíčkova, dříve Německého Brodu se utápí v mlhách. Přesto si však můžeme opatrným slepováním střípků, které nám minulost přes všechnu svoji nepřízeň ponechala k posouzení, vytvořit pravděpodobný obraz, jenž dobře zapadá do mozaiky okolního dění. Historie Německého Brodu je zatížena mnoha omyly z nichž mnohé uvedl do života vydáním brodského adresáře z roku 1892, jistěže v dobrém úmyslu, učitel Engelbert Ambrož. Jeho omyly byly neustále opakovány až do doby nedávno minulé a můžeme se s nimi setkat mnohdy ještě dnes. Naproti tomu velice objevné jsou práce Františka Petra, profesora zdejšího gymnasia a velikého znalce regionální historie. Jeho jméno nebylo v těchto souvislostech doposud náležitě oceněno a některé jeho práce jsou v našem městě dokonce neznámé. Možná nastal čas, abychom poskytli prostor i vám, kteří se o naše město zajímáte. Vaše příspěvky budeme rádi publikovat.
Jan Štrobl  

Rytina Německého Brodu ze 17. století

Rytiny a mapky z Ambrožova a Blechova adresáře - rok 1892


Rytiny z brodského adresáře 1892