Kontakty

Název sdružení:

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s.


Sídlo sdružení:

Havlíčkův Brod, Sázavská 430, PSČ 580 01


E-mail:

budoucnost.hb@gmail.com


Bankovní spojení:

2643077369/0800


IČO: 22855661

Výbor občanského sdružení "Okrašlovací spolek Budoucnost"

Robert Černík (člen)
 baggio11@seznam.cz
Tomáš Holenda (člen)
 tholenda@email.cz
Jan Schneider (člen) bud.schneider@gmail.com
Jiří Klouček (člen)
 Kloucek24@seznam.cz
David Šidlák (člen)
david.sidlak@email.cz

Hospodářem občanského sdružení je Tomáš Holenda.