Ročník 2011

Vyhlášení soutěže o Cenu Františka Drašnera

Havlíčkobrodský Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s. vyhlašuje první ročník literární soutěže O cenu Františka Drašnera.

Soutěž je otevřená zájemcům o regionální historii, autorům zabývajícím se regionálním dějepisectvím a především studentům středních škol v oboru regionální historie, a je vypsána:

  • v kategorii odborná studie - (doporučený minimální rozsah 5 normostran)

  • v kategorii esej - (doporučený minimální rozsah 3 normostrany)

Práce nechť jsou zaslány do 30. září 2011 (ve formátu PDF) na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com.

Výsledky budou vyhlášeny předběžně v listopadu 2011. Veřejnost bude o místě a datu vyhlášení Ceny Františka Drašner včas vyrozuměna a účastníci adresně obesláni (proto autory prací prosíme o poskytnutí kontaktních údajů).

Jan Schneider

v.r.

předseda Okrašlovacího spolku Budoucnost

(tel. 603 144 360, e-mail: bud.schneider@gmail.com)

Vyhlášení výsledků

Zúčastnili se studenti Obchodní akademie a hotelové školy v Havlíčkově Brodě a za veřejnost pan Zdeněk Šikula.

Soutěžní práce:

  1. Jelínková Lucie, Havlíčkobrodský hokej

  2. Pálková Barbora, Vznik Brodu a jeho stříbrné počátky

  3. Peldová Michaela, Kostlivec Hnát na Staré radnici

  4. Růžičková Nikola, Havlíčkovo náměstí

  5. Smejkalová Lucie, Všichni svatí města

  6. Špinar Martin, Historické osobnosti Havlíčkova Brodu

  7. Šikula Zdeněk, Tyfový hřbitov v Havlíčkově Brodě

  8. Šikula Zdeněk, Budoucnost, spolek pro okrašlování královského města Německý Brod a okolí

Vyhodnocení

1. cenu získala Lucie Smejkalová,

2. cenu Michaela Peldová,

3. cenu Barbora Pálková

Zvláštní ocenění bylo uděleno Zdeňkovi Šikulovi za studii o historii původního Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST a čestné uznání za účast získali ostatní soutěžící.

Ocenění byli odměněni knihami.