Kontakty

Název sdružení:

Výbor občanského sdružení "Okrašlovací spolek Budoucnost"

Hospodářem občanského sdružení je Tomáš Holenda.

E-mail:

budoucnost.hb@gmail.com

Bankovní spojení:

2643077369/0800

IČO: 22855661

Sídlo sdružení:

Havlíčkův Brod, Sázavská 430, PSČ 580 01

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s.