O spolku

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s., veden péčí o Budoucnost, klade si za cíl přiměřeně navazovat na činnost stejnojmenného Spolku pro okrašlování královského města Německého Brodu a okolí, přispívat k ovlivnění životního stylu a rozvíjení vztahu k městu a jeho okolí, zejména s ohledem na jeho historická, památková a vlastivědná hlediska, bude ochraňovat a rozvíjet kulturní a přírodní dědictví tohoto města a jeho okolí, a vyvíjet osvětovou, organizační a publikační činnost.