Ročník 2012

Vyhlášení soutěže

Havlíčkobrodský Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o.s. vyhlašuje druhý ročník literární soutěže O cenu Františka Drašnera.

Soutěž je otevřená zájemcům o regionální historii, autorům zabývajícím se regionálním dějepisectvím a především studentům středních škol v oboru regionální historie, a je vypsána:

  • v kategorii odborná studie - (doporučený minimální rozsah 5 normostran)

  • v kategorii esej - (doporučený minimální rozsah 3 normostrany)

Práce nechť jsou zaslány do 30. září 2012 (ve formátu PDF) na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com.

Výsledky budou vyhlášeny předběžně v listopadu 2012. Veřejnost bude o místě a datu vyhlášení Ceny Františka Drašner včas vyrozuměna a účastníci adresně obesláni (proto autory prací prosíme o poskytnutí kontaktních údajů).

Jan Schneider v.r.

předseda Okrašlovacího spolku Budoucnost

(tel. 603 144 360, e-mail: bud.schneider@gmail.com)

Vyhlášení výsledků

Soutěžní práce:

  1. Eva Fikarová, Bohuslav Reynek

  2. Josef Ledvinka, A což ty, Františku, hraješ dosud v šach?

  3. David Sedláček, Havlíčkův Brod – železniční uzel

  4. Petr Tvrdý, Počátky československé normalizace na příkladu redaktorů Cesty Vysočiny Miroslava Menšíka a Slavomíra Bárty (Tato práce byla publikována ve sborníku Havlíčkobrodsko, číslo 26, 2012)

  5. Pavlína Vaněčková, Monte Bello – továrna na štěstí

Vyhodnocení

1. cenu získal Petr Tvrdý za studii normalizačního období první poloviny 70.let v Havlíčkově Brodě. Ostatní autoři získali za své též velmi zajímavé práce čestná uznání.

Všichni účastníci byli odměněni knihami.