Ročník 2014

Vyhlášení 3. ročníku soutěže

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii z řad studentů i široké veřejnosti.

Cílem je mapovat dějiny havlíčkobrodska z úhlů různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce tato soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o tuto oblast bádání v regionálních dějinách.

Soutěž je vypsána:

    • v kategorii odborná studie (doporučený minimální rozsah 5 normostran)

    • v kategorii esej (doporučený minimální rozsah 3 normostrany)

Tematickým rámcem prací je regionální historie (nikoliv nezbytně týkající se Vysočiny). Témata prací se mohou opakovat. Základní témata najdete na stránce Témata

Práce zasílejte do 30. září 2014 ve formátu PDF na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku:

budoucnost.hb@gmail.com

Výsledky budou vyhlášeny v listopadu 2014. Veřejnost bude o místě a datu vyhlášení Ceny Františka Drašnera včas vyrozuměna (webové stránky www.budoucnost-hb.cz) a účastníci adresně obesláni. Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů.

Vyhlášení výsledků

Své práce zaslali tito soutěžící:

    • Josef Laštovička: Stará šlechta

    • Kateřina Tišlová: Město Polná

    • Zdeněk Šikula: Příběhy studenta Gymnasia v Německém Brodě

Vyhodnocení

1. cenu získal Josef Laštovička.

Všichni účastníci byli odměněni knihami.