Ročník 2015

Vyhlášení 4. ročníku soutěže

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti.

Cílem je mapovat dějiny havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat. Náměty témat pro inspiraci najdete na stránce Témata.

Práce zasílejte do 15. září 2015 ve formátu PDF na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com

Výsledky soutěže budou tentokrát vyhlášeny na 25. Podzimním knižním veletrhu dne 9. října 2015 v 16.30 hodin v rámci doprovodného programu „Vzpomínka na Františka Drašnera“. Místo konání bude ještě upřesněno na webových stránkách Okrašlovacího spolku a soutěžící budou adresně obesláni. Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku věnovaného památce Františka Drašnera.

Vyhlášení výsledků

Své práce zaslali tito soutěžící:

  • Filip Brož: Otakar Štáfl

  • Martina Hladíková: Polná

  • Martina Koumarová: Havlíčkův Brod a jeho památky

  • Aneta Krpálková: Santiniho poutní kostel na Zelené hoře

  • Zuzana Kučerová: Petrkov

  • Věra Novotná: Zámecký areál ve Světlé nad Sázavou

  • Zdeněk Šikula: Vražda!?, esej o tragické události v květnových dnech roku 1945 v Bystřici nad Pernštejnem

Vyhodnocení

1. cenu získal Zdeněk Šikula.