Ročník 2016

Vyhlášení 5. ročníku soutěže

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti.

Cílem je mapovat dějiny havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat. Náměty témat pro inspiraci najdete na stránce Témata.

Práce zasílejte do 30. září 2016 ve formátu PDF na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na 26. Podzimním knižním veletrhu v sobotu 15. října 2016 v 9 hodin v salonku č.2 v rámci doprovodného programu. Současně bude představena kniha epigramů Karla Havlíčka Borovského vydaná Okrašlovacím spolkem Budoucnost.

Případné další informace naleznete na webových stránkách Okrašlovacího spolku a soutěžící budou adresně obesláni. Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku věnovaného památce Františka Drašnera.