Domovská stránka

Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského v roce 2021

S ohledem na pandemická opatření

byla Cesta epigramů KHB 2021 oficiálně otevřena tak trochu neoficiálně ...

Ale od 8. května 2021 již si můžete jednotlivé epigramy obcházet:

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1362842&y=49.6509100&z=8&base=ophoto&dim=60905e9a8bf3fb6eadc8e6e5

Pokud se o našem projektu chcete dozvědět více:

http://epigramykhb2021.cz/

Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského v roce 2021

V roce 200. výročí narození KHB

chystá Okrašlovací spolek Budoucnost,

ve spolupráci s Městem Havlíčkův Brod, s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

a s muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě

novou Cestu epigramů KHB.

Bude obdobná té z roku 2015 (viz odkaz vlevo nahoře, pod našimi aktivitami).

Pokud se chcete akce zúčastnit, zamluvte si epigram na odkazu

http://www.budoucnost-hb.cz/krizovatkyCest/epigramyKHB/prehled

uveďte na sebe spojení a vyčkejte, až se vám někdo z organizátorů ozve.

Předpokládáme ukončení výběru epigramů a účastníků akce max. do druhé poloviny dubna 2021,

otevření Cesty epigramů 2021 je v plánu od 8. května 2021.

Cesta epigramů KHB 2021 bude dostupná do konce roku 2021.

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST ve spolupráci s Poetickými místy U Notáře

zve členy, příznivce i širokou veřejnost na

on-line koncert s povídáním pana

Jana Buriana.

Setkání se koná s podtitulem antidepresivní lockdownový večírek.

Cílem je, aby se lidé z pořadu odhlašovali v lepším stavu, než v jakém jsou, když se na pořad hlásí :-).

Akce se koná v sobotu 10. dubna 2021 od 18.00 v on-line prostředí!!!

Odkaz na on-line prostředí obdrží každý, kdo na účet spolku (2643077369/0800*) uhradí alespoň minimální vstupné.

*variabilní symbol 20210410, do zprávy pro příjemce uveďte svou mailovou adresu, kam obdržíte odkaz; případné dotazy mail: budoucnost.hb@gmail.com

Minimální vstupné je 99 Kč, horní hranice příspěvku není stanovena.

Veškerý výtěžek z akce bude poukázán Janu Burianovi.

Cena Františka Drašnera 2021

Vyhlášení 10. ročníku soutěže "Cena Františka Drašnera"

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii. Především z řad studentů, ale i široké veřejnosti. Motivem je mapování dějin především havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající pouze Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat. Náměty pro inspiraci najdete na webové stránce spolku (Témata).

Práce zasílejte do 20. září 2021

ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com.

Pokud se bude konat 31. Podzimní knižní veletrh (jak jeho pořadatelé i my doufáme),

tak by se vyhlášení výsledků soutěže „Cena Františka Drašnera“ konalo tam v rámci doprovodného programu.

Nejspíše v sobotu 16. října 2021.

Pořadatelé uvádějí ještě jeden pozdější termín veletrhu (pro případ, že by se očkování do října nestihlo)

a to 26. a 27. listopadu. Přesný čas a místo konání vyhlášení výsledků tedy ještě včas upřesníme.

Přihlášení soutěžící budou též adresně obesláni. Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas

s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku, věnovaného památce Františka Drašnera.

Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského v roce 2021

V roce 200. výročí narození KHB

chystá Okrašlovací spolek Budoucnost,

ve spolupráci s Městem Havlíčkův Brod, s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

a s muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě

novou Cestu epigramů KHB.

Bude obdobná té z roku 2015 (viz odkaz vlevo nahoře, pod našimi aktivitami).

Pokud se chcete akce zúčastnit, zamluvte si epigram na odkazu

http://www.budoucnost-hb.cz/krizovatkyCest/epigramyKHB/prehled

uveďte na sebe spojení a vyčkejte, až se vám někdo z organizátorů ozve.

Předpokládáme ukončení výběru epigramů a účastníků akce max. do poloviny dubna 2021,

otevření Cesty epigramů 2021 je v plánu v květnu 2021.

Cesta epigramů KHB 2021 by měla být dostupná do konce roku 2021.

Okrašlovací spolek Budoucnost

zve ctěnou veřejnost na přednášku

českého geologa, klimatologa, spisovatele, esejisty, filosofa,

překladatele taoistických a zenových textů a popularizátora vědy, pana

VÁCLAVA CÍLKA,

která se bude konat 26. listopadu 2020 od 17,30 hodin

v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

Přednáška bude mít lehce provokativní název

"MOC JAKO INOVACE A DALŠÍ OPTIMISTICKÉ ZPRÁVY",

což odpovídá dnešní turbulentní době.

Definitivně bude konání rozpravy, s ohledem na měnící se protivirová opatření,

potvrzeno zde na naší webové stránce.

Těšíme se na shledání s jednou z nejzajímavějších osobností současnosti.

(akce byla z důvodu kovidových opatření zrušena)

S bolestí v srdci oznamujeme,

že dlouholetý člen našeho okrašlovacího spolku Budoucnost,

aktivní člen výboru spolku, pan

Robert ČERNÍK

prohrál nerovný boj s rakovinou v sobotu 18. července 2020 ve věku 47 let.

Poslední rozloučením s Robertem proběhlo v pátek 24. července.

Čest jeho památce.

Okrašlovací spolek Budoucnost vyhlašuje

již 9. ročník literární soutěže "Cena Františka Drašnera"

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti. Motivem je mapování dějin především havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající pouze Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat. Náměty pro inspiraci najdete zde na webové stránce spolku (Témata).

Práce zasílejte do 30. září 2020 ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com.

Vyhlášení výsledků soutěže amatérských regionálních historiků „Cena Františka Drašnera“ proběhne v rámci doprovodného programu na 30. Podzimním knižním veletrhu, který se letos koná (doufejme) ve dnech 23. a 24. října 2020. Přesný čas a místo konání vyhlášení výsledků budou ještě potvrzeny, nyní předpokládáme setkání účastníků soutěže v sobotu 24.10.2020 v 09.00 v salonku č. 1.

Přihlášení soutěžící budou s pozvánkou též adresně obesláni. Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů

a o souhlas s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku, věnovaného památce Františka Drašnera, pedagoga, dobrého člověka a regionálního historika.

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST

zve členy, příznivce i širokou veřejnost na pravidelnou podzimní rozpravu, tentokrát na téma

sucho, kůrovec a biotická pumpa

velký problém globálním i lokálním pohledem

hlavními řečníky rozpravy budou:

globální pohled sdělí doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti ENKI, o.p.s

havlíčkobrodský pohled sdělí pan Karel Kryšpín, správce městských lesů

veřejná rozprava se koná ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 17 hod. v sále AZ Centra

Po úvodních vystoupeních bude následovat otevřená diskuse.

Pro mimobrodské - AZ Centrum najdete na adrese Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod.

Okrašlovací spolek Budoucnost

v úzké součinnosti s městem Havlíčkův Brod jako s investorem probíhající revitalizace parku

zve členy, příznivce i širokou veřejnost na

komentovanou procházku parkem Budoucnost.

Průvodcem bude krajinářský architekt Ing. Zdenek Sendler,

autor právě dokončené etapy revitalizace, který pro město připravuje i etapy další.

Procházka se koná v sobotu 21. září 2019 od 10 hodin.

Sraz účastníků je na novém hřišti za AZ Centrem (bývalá ZŠ Rubešova). Předpokládané ukončení ve 12 hodin.

https://www.facebook.com/events/386662998682601/

Očekáváme, že v rámci komentované prohlídky se přítomní dozvědí nejen to, jaký je celkový záměr revitalizace, ale zejména to, jaké konkrétní další kroky budou následovat.

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na koncert skupiny

Jada band

https://bandzone.cz/jadaband

https://www.facebook.com/events/423146311631116/

koná se v pátek 20. září 2019 od 19.00.

Velmi pěkný článek o místních okrašlovacích spolcích,

kde je zmíněn i náš okrašlovací spolek Budoucnost, byl publikován na webu Místní kultura

http://mistnikultura.cz/sonda-do-zivota-okraslovacich-spolku-ii

Moc děkujeme paní redaktorce Ireně Kouškové za spolupráci :-).

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na zahradní koncert skupiny

Bee Band

koná se v pátek 16. srpna od 19.00.

Okrašlovací spolek Budoucnost

zve členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na tradiční promenádní koncert, tentokrát se skupinou

Humpolecký dixieland

koná se ve středu 8. května 2019 od 10.00 do 12.00 ve dvoře za Starou radnicí v Havlíčkově Brodě.

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na koncert

Shahab Tolouie Trio (EthnoFlamenco)

koná se v pátek 3. května 2019 od 19.00 v Poetických místech U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Zrušeno ze zdravotních důvodů, Shahab se moc omlouvá a přijede, až se jeho ruka uzdraví.

Okrašlovací spolek Budoucnost zve své členy i veřejnost na oslavu svátku práce prací.

Brigáda na úklid parku Budoucnost se koná

ve středu 1. května 2019 od 09.00,

sraz je jako vždy u Šupichova altánu. Vlastní nářadí není nutné, drobné občerstvení je zajištěno :-).

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na poetický večer

Nech mrtvým klid a živým iluze

koná se v pátek 26. dubna 2019 od 19.00 v Poetických místech U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

V sobotu 6. dubna 2019 od 15.00 se koná již tradiční jarní exkurse do pivovaru Rebel, spojená s ochutnávkou pěnivého moku :-).

Veřejnost je srdečně zvána. Odborný výklad zajištěn.

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na poetický večer s názvem

Tajnospády a jiné pády

Koná se v pátek 29.3.2019 od 19.00 v poetickém podkroví U Notáře

Jedná se o čtení poezie s doprovodem příjemných písní, umírněně melancholický večer :-).

Účinkují: Nela Cápalová, Barbora Teclová, Petr Mičola a Ladislav Vondrák

https://www.facebook.com/events/303255627237509/

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na besedu s olympionikem a medailistou z mistrovství světa v dráhové cyklistice z roku 2004

Ivanem VRBOU

Koná se ve čtvrtek 28.3.2019 od 18.00 U Notáře.

Beseda proběhne v rámci volného cyklu "Osobnosti Vysočiny". Ivan Vrba je olympionik a medailista z mistrovství světa, svého času dosahoval vynikajících výsledků ve sprintu na dráze (keirin). Ivan Vrba nejen zavzpomíná, jak s vrcholovým sportem cestoval po světě (líbilo se mu například v Japonsku), bude k dispozici základní fotodokumentace a na ukázku

i některé z obdržených medailí. Přítomným pan Ivan Vrba například poradí, jak na to, když se někdo chce stát cyklistou na dráze. Vysvětlí, v čem se dráhová cyklistika liší od silniční, pohovoří o tom, jak se liší speciální sportovní jízdní kola na dráhu od kol, která běžně užíváme. Ivan Vrba nyní žije v nedaleké Chotěboři.

S bolestí oznamujeme, že v pátek 15. března 2019 navečer tragicky zahynul člen našeho spolku, zpravodajec a brodský lokální patriot Miroslav Polreich.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Polreich

Zemřel krátce po té, kdy na kolokviu v Čáslavi, věnovanému generálu Františku Moravcovi, pronesl další ze svých výtečných řečí.

Čest jeho památce.

Poetická místa U Notáře spolu s okrašlovacím spolkem Budoucnost

zvou členy spolku, příznivce i širokou veřejnost

na poetický večer s názvem

Neobyčejnosti lásky aneb milostné dopisy se psát mají

Koná se v pátek 15.2.2019 od 19.00,

jedná se o čtení z milostných dopisů autorů známých i neznámých.

Účinkují: Petra Ochová, Andrea Teclová, Barbora Teclová, Ladislav Vondrák a Petr Mičola

Okrašlovací spolek Budoucnost

zve členy spolku, příznivce i širokou veřejnost na veřejnou rozpravu na téma

Osudové OSMIČKY

v Brodě (Německém i Havlíčkově).

Spolu s historiky zavzpomínáme na události a osobnosti z našeho regionu, které byly významně spojeny s některými významnými "osmičkovými" výročími.

Akce se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 17.00 v AZ Centru v Havlíčkově Brodě.

Okrašlovací spolek Budoucnost

zve členy spolku, příznivce i širokou veřejnost na malou slavnost při příležitosti vysazení

STROMU REPUBLIKY

v Havlíčkově Brodě.

Lípa srdčitá bude vysazena jako dar městu a jeho obyvatelům ku 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Akce se koná v sobotu 17. listopadu 2018 od 09.00,

severně od pomníku Karla Havlíčka Borovského v parku Budoucnost.

Okrašlovací spolek Budoucnost a Poetická místa „U Notáře“ si Vás dovolují pozvat na koncert

Jan Spálený Trio

koná se ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 19:00 až 21:30

Poetická místa "U Notáře" Havlíčkův Brod, Sázavská 430.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1979067212150551/

V sobotu 22. září 2018 od 17.00 také ve Skautklubu v Horní ulici, č. p. 3188

ve spolupráci s okresní radou Junáka v Havlíčkově Brodě

zveme členy spolku, členy Junáka, příznivce i širokou veřejnost

na veřejné promítání filmu

Skauti bez lilie

Film Skauti bez lilie pojednává o některých osudech oddílů Junáka a jejich vedoucích, kteří pod různými hlavičkami působili i v době nesvobody. Pro Junáky v Havlíčkově Brodě a okolí je film zcela mimořádný tím, že v několika ilustračních záběrech se míhají desítky skautek a skautů z Havlíčkova Brodu a okolí, z táborů i z lesní školy z let 1968 - 1970.

Přijďte s námi zavzpomínat a pomoci nám identifikovat tváře z doby před zhruba 50 roky, které jsme my třeba někde ani nepoznali.

V pondělí 17. září 2018 od 19.00 ve Skautklubu v Horní ulici, č. p. 3188

zveme veřejnost na přednášku s následnou besedou na téma

NEJNOVĚJŠÍ ASTRONOMICKÉ OBJEVY

Přednáška bude věnována nejnovějším poznatkům lidstva při poznávání vesmíru. Poprvé v ČR budou představeny novinky ze světového astronomického kongresu, který se konal v srpnu 2018 ve Vídni.

Přednášet bude Jiří Grygar, známý astrofyzik a popularizátor astronomie. Přednáška bude obohacena zajímavými fotografiemi z vesmíru. Po přednášce bude následovat krátká beseda s panem Grygarem. Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno.

1. září 2018 v čase od 10.30 do cca 12.00 hodin

zveme veřejnost na promenádní koncert

se skupinou Humpolecký dixieland

(dixieland, swing, jazz, evergreeny)

Koncert se koná v sobotu 1. 9. 2018 ve dvoře Staré radnice!!!

Souběžně v Havlíčkově Brodě na náměstí probíhá sobotní farmářský trh „Koudelův talíř“

Drobné občerstvení je zajištěno.

V pondělí 20. srpna 2018 od 17.00 proběhne ve vestibulu Staré radnice v Havlíčkově Brodě vernisáž výstavy k

50. výročí okupace republiky armádami pěti zemí Varšavské smlouvy.

Akci pořádá Vojenský spolek rehabilitovaných AČR, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Město Havlíčkův Brod.

Náš okrašlovací spolek je jedním ze sponzorů akce.

Na vernisáži je zajištěno drobné občerstvení.

Na vernisáži také proběhne promítání filmu o událostech z roku 1968 a bude přehráno několik autentických audiozáznamů z vysílání Československého rozhlasu. Bude prostor i pro vzpomínky pamětníků.

Okrašlovací spolek Budoucnost a Poetické místo „U Notáře“ si Vás dovolují pozvat na letní koncerty na zahradě „U Notáře“:

Pátek 20.7.2018

Eva Turnová a ETURNITY

zahradní koncert, od 19.00

Poetická místa "U Notáře" Havlíčkův Brod, Sázavská 430

Pátek 13.7.2018

BEE BAND

zahradní koncert, od 19.00

Poetická místa "U Notáře" Havlíčkův Brod, Sázavská 430

Pátek 15.6.2018

TRAFFIC JAM

zahradní koncert, od 19.00

Poetická místa "U Notáře" Havlíčkův Brod, Sázavská 430

Pátek 8.6.2018

JAZZ JOINT

zahradní koncert, od 19.00

Poetická místa "U Notáře" Havlíčkův Brod, Sázavská 430

V úterý 8.5.2018 od 11.00 do cca 13.00 zveme veřejnost na pravidelný

Promenádní koncert se skupinou TATA BAND.

Koncert se ale letos zcela mimořádně neuskuteční u Šupichova altánu v parku Budoucnost,

ale ve dvoře Staré radnice.

Pravidelný, městem HB organizovaný Trh řemesel, jehož jsme s naším promenádním koncertem součástí, se totiž letos také nekoná v parku,

ale z důvodu probíhajících stavebních prací za ZŠ Rubešova (AZ Centrum, revitalizace parku), bude na Havlíčkově náměstí.

Letošní koncert bude výjimečný tím, že v Havlíčkově Brodě bude mít světovou premiéru nový český překlad skladby "What A Wonderful World", známé především z podání Louise Armstronga. Překlad je dílem Pavla Jajtnera, ovšem interpretace skladby bude až do premiéry zahalena tajemstvím.

Drobné občerstvení je jako vždy zajištěno.

Vyhlášení 7. ročníku soutěže "Cena Františka Drašnera"

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti. Motivem je mapování dějin především havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající pouze Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat. Náměty pro inspiraci najdete zde na webové stránce spolku (Témata).

Práce zasílejte do 20. září 2018 ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com.

Vyhlášení výsledků soutěže amatérských regionálních historiků „Cena Františka Drašnera“ proběhne v rámci doprovodného programu na 28. Podzimním knižním veletrhu, který se letos koná ve dnech 5. a 6. října 2018. Přesný čas a místo konání vyhlášení výsledků budou ještě potvrzeny, nyní předpokládáme setkání účastníků soutěže v sobotu 6. 10. v 09.00 v salonku č. 1.

Přihlášení soutěžící budou též adresně obesláni.

Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku, věnovaného památce Františka Drašnera.

V úterý 1.5.2018 od 09.00 - pravidelná brigáda na úklid v okolí Šupichova altánu. Sraz na místě samém.

Oslavte spolu s námi Svátek práce prací :-).

Drobné občerstvení je jako vždy zajištěno.

Ve čtvrtek 5.4.2018 od 18.00 - pozor, mimořádně nikoli U Notáře, ale ve velkém sále na Staré radnici

přednáška s následnou besedou na téma

"Historie léčebných zařízení našeho města"

Přednášku pronese a na případné následné dotazy odpoví pan primář MUDr. Jan Betlach

Přednášku pořádá okrašlovací spolek Budoucnost ve spolupráci s Poetickými místy U Notáře,

ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod a s přímou záštitou pana starosty Mgr. Jana Tecla, MBA.

Přednáška pana primáře Betlacha byla uspořádána poprvé v roce 2017 ke 120 výročí založení nemocnice v Brodě, který tenkrát ještě nebyl Havlíčkův (založena v roce 1897). Pro velký ohlas přednášky se okrašlovací spolek Budoucnost rozhodl ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod tuto výjimečnou událost zopakovat. Zejména pro ty zájemce, kteří se v roce 2017 na tuto přednášku nedostali, ale nejen pro ně. V programu bude zmíněna nejen historie léčebných zařízení našeho města, ale budou připomenuty také některé slavné osobnosti, které rozhodně k rozvoji místních léčebných zařízení patří.

Ve čtvrtek 29.3.2018 od 19.00

koncert šansonového duo Petra Ochová (zpěv) a Soňa Brabcová (kytara)

Na programu budou francouzské a české šansony, písně Josefa Kainara, Zuzany Navarové a vlastní tvorba.

Šansonové duo těchto milých dam již vystupuje v Poetických místech U Notáře opakovaně a lze očekávat, že to bude jako vždy velmi příjemný zážitek. Neváhejte se zastavit. Pro účastníky koncertu bude dostupné drobné občerstvení.

V sobotu 10. března 2018 od 15.00 exkurse do pivovaru Rebel, spojená s ochutnávkou moku :-).

Veřejnost je srdečně zvána. Odborný výklad zajištěn.

Ve středu 21.2.2018 od 19.00

autorské čtení a povídání Beno Trávníčka a Yvonny Horské

Yvonna zpívá soprán a zazní různé skladby (např. Titanic, Vyznanie od Gombitové, Unchaidet Melody, First Time, Univinted);

občas i něco s jejími texty (Hallelujah, Wonderful Tonight);

Beno doprovod na kytaru (a na duši) a dá asi 3-4 svoje novější písničky.

Autorské čtení bude z tvorby Yvonny Horské (zatím 2 sbírky: "Střípky a vzpomínky" a "Vzkazy odněkud").

... což tak nějak říká, že nic není nemožné a ani konečné ani předem dané a už vůbec ne nacpatelné do škatulek

a ostatně možná přijde i kouzelník nebo raper ...

V pátek 12.1.2018 od 19.00

koncert písničkáře Jana Buriana

S podtitulem

antidepresivní večírek

Cílem je, aby lidé z pořadu odcházeli v lepším stavu, než v jakém jsou, když na pořad přicházejí.

Jan Burian je znám také jako člověk s vyhraněnými názory na mnohá celospolečenská témata, což z něj pro některé naše spoluobčany činí osobu až kontroverzní (představitel „pražské kavárny“). Ale v každém případě jde o osobu, jejíž názory je zajímavé vyslechnout a zamyslet se nad nimi.

S přihlédnutím na v tu dobu probíhající volbu presidenta ČR budou, s ohledem na volební zákon, politické debaty přiměřeně omezeny J.

V pátek 15.12.2017

koncert skupiny ARIONAS

Skupina ARIONAS se skládá z kytaristy Stanislava Barka, perského zpěváka a kytaristy Shahaba Tolouie a zpěvačky Marthy Elefteriadu.

V řeckých, perských a španělských písních vytvářejí jejich dvojhlasy neopakovatelný výraz.

V sobotu 2.12.2017 - Adventní jarmark

Okrašlovací spolek spolupořádá s Poetickými místy U Notáře a se Stolovou společností praotce Broda

Koná se v prostorách zahrady a podkroví U Notáře, tedy tam, kde je Střed Evropy. Sázavská ulice 430/1, Havlíčkův Brod.

Můžete se těšit na ukázky tradičních i netradičních řemesel:

- Ukázky a prodej užité a ozdobné keramiky – pan Pavel Kubát z Veselého Žďáru

- Tvorba ruční papírové krajky – paní Jiřina Merglová ze Střížova

- Ukázka výroby a prodej cínovaných šperků – paní Jana Kovačková z Chotěboře

- Ukázka výroby skleněných vinutých perel – paní Hana Kašparová z Pelhřimova

- Obrazy malované horkým voskem, vánoční dekorace – paní Jana Čížková z Dobrohostova

- Ukázka výroby vánočních dřevěných ozdob – paní Alena Filipiová z Kohoutova

- Ukázka paličkované krajky- Tvorba ručně tkané frivolitkované krajky

- Ukázka zdobení adventních věnců a svátečních svícnů

Pro děti:

- Vymaluj, vystříhej a slož si svůj papírový betlém

– po celý den možnost tvoření pro dětiz připravených vystřihovánek. Pastelky, nůžky a lepidlo budou k dispozici.

- Zdobení medových perníčků

Jarmark se bude konat od 10:00 do 16:30 hodin.

Čtvrtek 23.11.2017

Od 18.00 vernisáž výstavy obrazů Ivanky Měkotové

Od 19.00 koncert otce českého blues Jana Spáleného

Sobota 18.11.2017

Autorské čtení a povídání Evy Turnové, skladatelky, spisovatelky, textařky, baskytaristky, zpěvačky a překladatelky

(a možná přijede i Vratislav Brabenec, saxofonista Plastic People of the Universe; pokud se podaří, s paní Turnovou se ve čtení textů skvěle doplňují)

Neděle 12.11.2017 - krátká informace:

Zpravodajství z rozpravy k příběhu pana Chadalíka přinesla TV Barrandov ve dvou částech:

1) v sobotu 11.11.2017 v pořadu "Naše zprávy" v 18.30 krátký přímý vstup a avizaci nedělního pokračování:

(https://www.barrandov.tv/video/112044-nase-zpravy-11-11-2017 - na 21 minutě a 30 vteřině záznamu)

2) v neděli 12.11.2017 pěkně zpracovanou delší reportáž a rozhovory (paní Chadalíková, pilot pan Havelka):

(https://www.barrandov.tv/video/112063-nase-zpravy-12-11-2017, je to v 21 minutě a 5 vteřině záznamu).

sobota 11.11.2017

LEGENDA O CHADALÍKOVI – VEŘEJNÁ ROZPRAVA K JEDNÉ UDÁLOSTI Z 21. SRPNA 1968

Jde o čin v historii československého dvacátého století zcela výjimečný.

Bylo několik hodin poté, co do Československa vtrhla okupační vojska některých zemí Varšavské smlouvy. Velitel vrtulníkové letky v Havlíčkově Brodě pplk. Vladimír Chadalík vydal rozkazy k obraně letiště. Pak si nechal připravit vrtulník a přes absolutní zákaz létání vzlétl, prý ke kontrole počasí.

Odletěl však do sousední (tehdy nepřátelské) Německé spolkové republiky. Jeho konečným cílem byla údajně Jugoslávie, tam chtěl kontaktovat některé členy československé vlády, kteří tam byli. Za dva týdny se vrátil do vlasti.

V příštích několika letech stál tento „úlet“ pana Chadalíka hodnost, vyznamenání, kariéru, zdraví i svobodu. Dodnes přitom není známo, jaký rozkaz tehdy plnil a splnil. Rehabilitován a in memoriam do plukovnické hodnosti povýšen byl až po roce 1990.

Přijďte vzpomenout na tuto legendou se již stávající událost.

Účast na rozpravě přislíbili:

JUDr. Miroslav Kříženecký, tehdejší obhájce pplk. Chadalíka během procesu v letech 1974–1975,

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., vojenský historik,

PhDr. Petr Tvrdý, regionální historik.

Pořad bude moderovat a do rozpravy přispěje Jan Schneider, člen okrašlovacího spolku a bývalý pracovník zpravodajských služeb.

Veřejnou rozpravu pořádá Okrašlovací spolek BUDOUCNOST v rámci cyklu za poznáním regionální historie (byť tento čin hranice regionální historie zdaleka přesahuje)

Rozprava se koná v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě

od 17:00 v sobotu 11. listopadu 2017.

Akce se koná na Den válečných veteránů. A mimochodem, 11. listopadu 1974 byl pan Chadalík také zatčen.

Závěrečný díl seriálu bude pojednávat o posledních cca sto letech vesmírných objevů, o éře družic, kosmických dalekohledů a posledních divů techniky (prokázání a měření gravitačních vln). Pro astronomy se díky pokrokům v pozorovací technice, výpočetní technice a kosmonautice otevřela nová okna pro poznávání vesmíru.

V rámci volného cyklu „Svět okolo nás“ zveme členy, příznivce i širokou veřejnost

na třetí díl přednášek s následnou diskusí na téma

Vesmírné objevy v toku času (III.)

Přednášejícím je opět pan Martin Kotěra z astronomického klubu Pelhřimov.

Přednáška tentokrát proběhne u příležitosti 100. výročí vzniku České astronomické společnosti.

Přednáška s následnou diskusí se koná

v sobotu 7. října 2017 od 18.00,

tradičně v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod

Vstupné dobrovolné.

sobota 7.10.2017 - přednáška Vesmírné objevy v toku času III.

Druhý díl přednášky o vesmírných objevech proběhl již v září 2015, to to letí ...

Vyhlášení 6. ročníku soutěže - Cena Františka Drašnera

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti.

Motivem je mapování dějin především havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran.

Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající pouze Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat.

Náměty pro inspiraci najdete na webové stránce Okrašlovacího spolku (Témata).

Práce zasílejte do 30. září 2017 ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com

Vyhlášení výsledků soutěže amatérských regionálních historiků „Cena Františka Drašnera“ proběhne na 27. podzimním knižním veletrhu v sobotu 21. října 2017 v 9 hodin v Salonku č.1 v rámci doprovodného programu.

Případné další informace najdete na webových stránkách spolku (www.budoucnost-hb.cz) a soutěžící budou též adresně obesláni.

Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas s publikováním zaslaných prací.

Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku věnovaného památce Františka Drašnera.

V době letního sucha několik našich členů pravidelně zalévá spolkové lípy, vysazené v předchozím období.

V čase letních prázdnin má okrašlovací spolek Budoucnost zpravidla přestávku

v činnosti, v roce 2017 jsme ale přispěli ke konání několika koncertů U Notáře:

- v pátek 23.6.2017 - Super Cool

- v pátek 30.6.2017 - Jazz Joint

- v pátek 14.7.2017 - Traffic Jam

- ve čtvrtek 17.8.2017 - Bee Band

pondělí 12. června 2017 v čase od 17.00 hodin

V rámci volného cyklu „osobnosti“ zve okrašlovací spolek Budoucnost své členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s následnou diskusí na téma:

Česká národní banka – co ČNB je a co není

Přednášku o širokém spektru činností ČNB pronese a na naše dotazy odpoví Jiří Rusnok, guvernér ČNB.

Výbor okrašlovacího spolku Budoucnost se po letních prázdninách sejde v sobotu 9.9.2017 v 19.00 v restauraci hotelu U Lva. Členové spolku i veřejnost jsou vítáni.

Na programu jednání bude upřesnění akcí spolku do konce roku 2017 a orientační plán akcí pro rok 2018 (krom jiného bude 50 let od Pražského jara, k tomuto výročí chceme přispět v oboru regionální historie).

Kalendář akcí

Naši činnost v předchozích letech podpořili

(v abecedním pořadí):

Roman Bláha,

notář

Lubomír Dvořák,

majítel f. Spider, svahové sekačky s.r.o.

Zdeněk Falátek,

architekt

Industrial Buildings,

firma (majitel Pavel Svoboda)

Joe Chmelík,

sympatizant z Velké Británie

Jiří Jedlička,

ředitel Muzea Vysočiny v HB

Ladislav Křesťan,

zahradnictví

Město Havlíčkův Brod

Měšťanský pivovar

Havlíčkův Brod

Miroslav Novotný,

podnikatel (společnost „premise“)

Petr Novotný,

knihkupec a hoteliér („Zlatý lev“)

Spider, svahové sekačky s.r.o.,

firma

Společnost

„premise, s.r.o.“

Pavel Šimon,

podnikatel z Prahy

Antonín Urban,

B-GROUP, B-TECH

VITA software s.r.o.,

firma

Ladislav Vondrák,

notář

Petr Zvědělík,

arborista

a další

Přednáška s následnou diskusí se koná výjimečně v pondělí 12. června 2017 od 17.00 v sále AZ centra (bývalá ZŠ Rubešova).

pondělí 8. května 2017 v čase od 11.00 do cca 13.00 hodin

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve členy, příznivce i širokou veřejnost na další tradiční

promenádní koncert v městském parku, letos opět se skupinou TATA BAND.

Lehké občerstvení jako vždy připravíme. Po úspěchu premiéry z minulého roku bude

i letos pro účastníky promenádního koncertu připraven taneční parket. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na koncert ke stažení

pondělí 1.5.2017 - úklid v parku Budoucnost, brigáda

Neptejte se svého města, co pro vás udělá. Ptejte se sami sebe, co můžete udělat pro své město.

Přiložte ruku k dílu :-). Vstupné se nevybírá, vlastní nářadí vítáno, ale není podmínkou.

Snímek zachycuje účastníky brigády z roku 2016, díky jim :-).

Sraz účastníků letošní brigády je opět v 09.00 u Šupichova altánku.

Pozvánka na brigádu ke stažení

sobota 18. března 2017 od 18.00

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST společně s havlíčkobrodským Muzeem Vysočiny a s Evangelickým sborem Horní Krupá a Havlíčkův Brod - zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s následnou besedou:

Večer s Janem Kozlíkem

(theologem a zpravodajcem, který byl krom jiného svého času i mluvčím Charty 77). Setkání se koná při příležitosti 40 let Charty 77. Pořad se koná v sobotu 18. března 2017 od 18.00 v prostorách kavárny U Notáře Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Vstup zdarma.

Pozvánka na večer s Janem Kozlíkem ke stažení

sobota 18. 2. 2017 - koncert Jany Šteflíčkové

Zveme vás na koncert písničkářky Jany Šteflíčkové, který se koná v sobotu 18. února 2017 od 18.00 hodin

v poetickém podkroví kavárny U notáře

(Sázavská 430, Havlíčkův Brod).

Jana Šteflíčková je česká písničkářka a herečka. Vystudovala DAMU, hrála v Západočeském divadle v Chebu, nyní je členkou pražského souboru Studia Ypsilon (účinkuje například ve hrách Rusalka, Babička se vrací). Jako písničkářka nyní vystupuje především sama, byť dříve spolupracovala i s některými kapelami. Její tvorba se záměrně oprošťuje od klasických žánrových vymezení, sama se hlásí k folku, blues, jazzu a rocku. Tomu odpovídá i její sólová tvorba, která je pestrá a nosná nejen pro folkové festivaly, ale i pro festivaly (Trutnov Open Air, Sázavafest, Boskovice, Šumperk Blues Alive).

Vstupné 80 Kč.

Pozvánka ke stažení

sobota 14. 1. 2017 - Rápotický poklad

V soubotu 14. ledna proběhla v kavárně U Notáře přednáška archeologa Aleše Knápka

s názvem Rápotický poklad a 30 válečných let v Německém brodě, věnovaná nedávnému a v mnoha ohledech výjimečnému nálezu v Horních Rápoticích na Humpolecku.

Pozvánka ke stažení

sobota 3. 12. 2016 - autorské čtení Jiřího Čáslavského

Protagonistou další spolkové soboty, tentokrát v poetickém podkroví kavárny U Notáře, byl Jiří Čáslavský, který v autorském čtení a povídání představil svou novou knihu vzpomínek Šlápoty.

Pozvánka ke stažení

sobota 19. 11. 2016 - Veřejná rozprava

V sobotu 19. listopadu na Staré radnici v Havlíčkově Brodě pořádal okrašlovací spolek Budoucnost další každoroční "Veřejnou rozpravu", tentokrát na téma Má všeobecné vzdělávání budoucnost?.

Vzácným hostem rozpravy, pojaté jako beseda s občany, s učiteli i studenty, byl pan Václav Klaus mladší, známý pedagog, matematik, šachista, lyžař, cyklista a glosátor.

Pozvánka na rozpravu s Václavem Klausem juniorem ke stažení

sobota 1.10. 2016 - Havlíčkovské slavnosti 1946 v Havlíčkově Brodě

Zveme vás na přednášku historika Michala Kampa na téma Havlíčkovské slavnosti 1946 v Havlíčkově Brodě.

Přednáška s následnou besedou se koná v sobotu 1. října 2016 od 17.00 hodin na Staré radnici. Vstupné dobrovolné

Ústředním tématem přednášky je historie sochy Karla Havlíčka Borovského z období první republiky, její osud za protektorátu, příprava oslav jejího znovuodhalení v roce 1946 za přítomnosti prezidenta Beneše a význam této události.

Historik Michal Kamp se specializuje na 19. a 20. století. Pracuje jako kurátor sbírek a výstavář v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Veřejnosti je znám zejména z přednášek a komentovaných tématických procházek po Havlíčkově Brodě.

Pozvánka ke stažení

sobota 2.7. 2016 - Flos florum, hudební a historický pořad

Zveme vás na hudební a historicko-kulturní pořad Flos florum k připomínce 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Pořad připravili a účinkují:Jindřich Macek, loutna (pan Jindřich Macek je brodský rodák a ředitel místní ZUŠ)Jitka Baštová, akordeon Název programu vychází z názvu dvouhlasé písně „Květ mezi liliemi“, která pochází z rukopisu z počátku 15. století. Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům také dobu vzniku skladeb. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny.

Pořad se koná v sobotu 2. července 2016 od 19.00 hodin v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Drobné občerstvení je zajištěno.

Vstupné dobrovolné

sobota 4.6. 2016 - Severní Indie v obrazech

Zveme vás na přednášku cestovatele

Pavla Malce

s obrázky a vyprávěním o Indii a s následnou besedou.

Akce se koná 4. června od 19.00 hodin

v kavárně U Notáře, Sázavská 430,

Havlíčkův Brod.

Vstupné dobrovolné.

Cena Františka Drašnera 2016

Vyhlašujeme další ročník soutěže pro zájemce o regionální historii. Zároveň uveřejňujeme soutěžní práce z předešlého ročníku.

neděle 8.5.2016 - promenádní koncert v městském parku

Šestý tradiční promenádní koncert v městském parku, opět se skupinou TATA BAND (dixieland, swing, jazz, evergreeny), je letos zařazen mezi akce Trhu řemesel v Havlíčkově Brodě.

Koncert se koná v neděli 8. května 2016 v čase od 11.00 do cca 13.00 hodin v parku Budoucnost v Šupichově altánu a v jeho bezprostředním okolí.

Drobné občerstvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné

neděle 1.5.2016 - úklid v parku Budoucnost

Sraz účastníků brigády je v 09.00 u Šupichova altánku. Drobné občerstvení je zajištěno.

Pozvánka s podrobnostmi ke stažení

sobota 16.4.2016 - Beseda s leteckou akrobatkou Radkou Máchovou

Zveme vás na besedu se známou pilotkou, akrobatkou Ing. Radkou Máchovou s názvem létání je můj život.

Radka Máchová se o letadla a létání zajímala od dětství. Vystudovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, specializaci letectví a letecká doprava, kde v rámci studia získala v roce 1971 pilotní průkaz. Letecké akrobacii se věnuje od roku 1976. Pracovala jako manažerka letecké dopravy, byla členkou československého národního družstva letecké akrobacie. V letech 2001 – 2015 létala s týmem Flying Bulls Aerobatic Team, od roku 2002 na pozici vedoucího skupiny. S touto skupinou získala světovou proslulost, je první dámou naší letecké akrobacie. Od roku 2015 působí jako pilotka v Jihlavě ve skupině historických letadel Pterodactyl Flight.

Přednáška, promítání fotografií a filmů a následná beseda se koná v sobotu 16. dubna 2016 od 19.30 v prostorách aeroklubu Havlíčkův Brod

Vstupné dobrovolné

Pozvánka ke stažení

sobota 2.4.2016 - Beseda se spisovatelem Františkem Uhrem

Zveme vás na besedu se známým havlíčkobrodským spisovatelem Františkem Uhrem na téma autor a jeho vztah k Havlíčkovu Brodu.

František Uher se narodil v Havlíčkově Brodě, kde dodnes žije. Gymnázium vystudoval v Ledči nad Sázavou a Pedagogický institut v Brně. Ve své učitelské praxi se věnoval především postiženým dětem na zvláštní škole a na škole při psychiatrické léčebně ve svém rodišti.

Dosud vydal 82 knih, letos v dubnu vyjde další. Píše zejména detektivky, ale také básně, povídky, fejetony a aforismy. Je také členem Obce spisovatelů v Praze. Za své dílo byl třikrát oceněn cenou Havran za nejlepší detektivní povídku a třikrát cenou Eduarda Fikera za nejlepší rukopis původní detektivky roku.

Beseda se koná v sobotu 2. dubna 2016 od 18.00 v kavárně U Notáře.

Vstupné dobrovolné.

sobota 5.3.2016 - Přednáška Miroslava Polreicha

Na další spolkové sobotní akci se představil havlíčkobrodský rodák, diplomat a zpravodajec Miroslav Polreich přednáškou na téma Diplomacie v praxi, se zvláštním důrazem na snižování napětí ve světě.

Miroslav Polreich byl v diplomatických službách na velvyslanectví v USA (1957-1961) a při OSN (1964-1969). Po listopadu 1989 se stal ředitelem bezpečnostního odboru MZV. V letech 1991-92 vedl čs. delegaci jako československý velvyslanec pro kontrolu odzbrojení při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE ve Vídni.

Přednáška se uskuteční v sobotu 5.3.2016 od 18.00 v kavárně U Notáře.

pátek 19.2.2016 - Diskuse o aktuálních stavbách Kraje Vysočina

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na výklad s následnou diskusí na téma Stavby kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě a okolí. Úvodní slovo pronese a na naše dotazy se pokusí odpovědět Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje.

  • Zajímá vás, jaké stavby v našem městě a v okolí bude v dohledné době realizovat kraj Vysočina?

  • Zajímá vás, proč se tak děje? Kolik to bude stát Kč?

Výklad s následnou diskusí se koná v pátek 19. února 2016 od 16.00 hod. v sále AZ Centra (Rubešovo náměstí, bývalá ZŠ).

Vstup zdarma.

Pozvánka ke stažení

sobota 9.1.2016 - Zajímavosti z brodského archivu

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s názvem Zajímavosti z brodského archivu. Průvodcem vám bude a na vaše dotazy se pokusí odpovědět Mgr. Romana Suchá, zastupující ředitelka Státního okresního archivu Havlíčkův Brod.

  • Zajímá vás historie vašeho města z pohledu archivu?

  • Zajímá vás rozsah v archivu uložených archiválií?

  • Zajímá vás například dohledávání rodokmenu, dohledání stavební dokumentace či byste rádi znali studijní výsledky vašich předků?

Přednáška s následnou besedou se koná v sobotu 9. ledna 2016 od 18.00 hod. v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné dobrovolné.

sobota 7.11.2015 - Veřejná rozprava - městský architekt ANO či NE

Zveme vás na pravidelnou podzimní veřejnou rozpravu, tentokrát k tématu Měl by být městský architekt v Havlíčkově Brodě? Přijďte debatovat o možnostech, jak lze či nelze ovlivnit rozvoj města z pozice případného městského architekta. Zmíníme také aktuální místní architektonické problémy.

Diskuse se zúčastní osobnosti, které již s podobnou rolí mají zkušenosti:

  • Ing. arch. Jan Líman, městský architekt v souměstí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav

  • Ing. arch. Zdenek Sendler, zahradní architekt, krom jiného autor rozvojové studie parku Budoucnost

  • Bc. Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu

Veřejná rozprava se koná v sobotu 7. listopadu 2015 od 17.00 hodin ve víceúčelovém sále AZ centra (Rubešovo náměstí 171).

Pozvánka ke stažení

sobota 3.10.2015 - O dvorech okolo Havlíčkova Brodu

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku Pavla Rouse věnovanou tématu historických dvorů v okolí našeho města.

Pozvánka ke stažení

Přednáška s následnou besedou se koná v sobotu 3. října 2015 od 18.00 hod. v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné dobrovolné.

11.9.2015 - startuje soutěž s epigramy Karla Havlíčka

Zúčastněte se také! Podrobné informace...

sobota 5.9.2015 - přednáška Vesmírné objevy v toku času II.

Zveme vás na druhý díl volného cyklu přednášek Svět okolo nás. V roce 2014 jsme se seznámili s poznatky starověkých kultur a dospěli jsme až ke Keplerovi

a k Tycho de Brahe. V sobotním pokračování nás čeká období od Galilea

do konce 19. století. Období velkých objevů a velkých dalekohledů. Přednášejícím je pan Martin Kotěra z astronomického klubu Pelhřimov.

Plakát ke stažení

Přednáška se koná v sobotu 5. září 2015 od 19.00 hod. v kavárně U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 2.7.2015 - Koncert Beno Trávníčka

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na koncert Beno Trávníčka. Koncert je určen zejména pro příznivce skromné akustické muziky a vážných i nevážných textů. Beno Trávníček zahraje pár nových písniček, pár písniček starších a několik songů ze zlatého fondu FCT.

Plakát ke stažení

Koncert se koná ve čtvrtek 2. července 2015 od 19.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Vstupné 49 Kč (akce!), členové spolku zdarma.

středa 3.6.2015 - Autorské čtení a beseda s Václavem Větvičkou

Zveme členy, příznivce i širokou veřejnost na autorské čtení a následnou besedu s botanikem a spisovatelem panem RNDr. Václavem Větvičkou.

Pozvánka ke stažení

Akce se koná ve spolupráci s kavárnou U Notáře ve středu 3. června 2015 od 19.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Občerstvení v kavárně U Notáře je zajištěno.

Vstupné dobrovolné

29.5. 2015 - Koncert Františka Kostlána a Krystyny Skalické

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve členy, příznivce i širokou veřejnost na koncert Františka Kostlána a Krystyny Skalické, který se koná v pátek 29. května 2015 od 19.00 hod. v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Občerstvení v kavárně je zajištěno.

Vstupné 80 Kč.

Cena Františka Drašnera 2015

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST vyhlašuje

4. Ročník literární soutěže

Cena Františka Drašnera je literární soutěž pro zájemce o regionální historii především z řad studentů, ale i široké veřejnosti.

Cílem je mapovat dějiny havlíčkobrodska z hlediska různých oborů lidské činnosti a osudů místních osobností. Tím chce soutěž navázat na dílo Františka Drašnera a podpořit zájem o regionální dějiny.

Soutěžní práce může mít formu eseje, případně jiného libovolného slohového útvaru, v rozsahu přibližně 3 až 5 normostran. Tematickým rámcem prací je regionální historie, nikoliv nezbytně se týkající Vysočiny. Témata prací se mohou opakovat.

Práce zasílejte do 15. září 2015 ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Okrašlovacího spolku: budoucnost.hb@gmail.com Výsledky soutěže budou tentokrát vyhlášeny na 25. Podzimním knižním veletrhu dne 9. října 2015 v 16.30 hodin v rámci doprovodného programu „Vzpomínka na Františka Drašnera“.

Místo konání bude ještě upřesněno na webových stránkách Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST (www.budoucnost-hb.cz ) a soutěžící budou adresně obesláni.

Autory prosíme o poskytnutí kontaktních údajů a o souhlas s publikováním zaslaných prací. Nejlepší práce hodláme v budoucnu zařadit do sborníku věnovaného památce Františka Drašnera.

8.5.2015 - Promenádní koncert dixilendové skupiny TATA BAND

V pořadí již pátý tradiční promenádní koncert s průvodním slovem zpívajícího kapelníka Pavla Jajtnera. Šupichův altánek v Parku Budoucnost ve čtvrtek 8. 5. 2015 od 11.00 hod.

1.5.2015 - Úklid okolí Šupichova altánku

Pravidelný úklid prostor okolo Šupichova altánku před v pořadí pátým promenádním koncertem od znovu založení OSB od 9.00 do 11.00 hod.

28.4.2015 - Tisková konference Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci společně se zástupci Krajské knihovny Vysočiny a Muzea Vysočiny, na které Vám představíme projekt Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST "Cesta Epigramů Karla Havlíčka", která je první realizací projektu "Havlíčkův Brod - křižovatka Cest".

Tisková konference, se koná v kavárně U NOTÁŘE (Sázavská 430, Havlíčkův Brod) v úterý 28. dubna 2015 v 10.30 hodin.

Komentovaná procházka Cestou epigramů Karla Havlíčka se uskuteční

v sobotu 2. května v 15.00 hodin. Sraz před Havlíčkovým domem.

26.4.2015 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva

na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

11.4.2015 - Přednáška Petra Tvrdého - František Drašner-regionální historik

Okrašlovací spolek BUDOUCNOSTzve členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku František Drašner – regionální historik O autorově životě a díle pohovoří historik Petr Tvrdý, s osobní vzpomínkou se připojí Jan Schneider, případně další pamětníci. Přednáška se koná v sobotu 11. dubna 2015 od 18.00 hod. v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod

Občerstvení v kavárně je zajištěno. Vstupné dobrovolné

přijďte - zveřejněte - pozvěte známé

5.4.2015 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva

na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

22.3.2015 - od 17,00 hod. 14.3.2015 - Přednáška PhDr. Jiřího Křesťana, CSc.

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku s následnou besedou z volného cyklu "Osobnosti a historie"

Případ Václava Talicha, k problému národní očisty a českého heroismu.

Přednášejícím je PhDr. Jiří Křesťan, CSc., pracovník Národního archivu, rodák z Havlíčkova Brodu, nositel ceny Magnesia Litera za rok 2013, autor stejnojmenné knihy (vyd. Praha, Akropolis 2014).

Po přednášce bude možné s autorem volně besedovat, třeba i k Zdeňkovi Nejedlému…

Přednáška se koná v sobotu 14. března 2015 od 18.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod, občerstvení v kavárně je zajištěno.

21.2.2015 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva

na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

7.2.2015 - Valná hromada Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST

S ohledem na účast potřebné většiny členů spolku byl beze zbytku naplněn stanovený program valné hromady, včetně volby nového výboru spolku.

19.1.2015 - Oznámení o konání valné hromady OSB

V sobotu dne 7. února 2015 se koná v pořadí sedmá valná hromada Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST, která též přijímá nové členy. Valná hromada se koná v kavárně U Notáře od 15,00 hod. Zveme všechny, kteří chtějí přispět svou aktivitou, znalostmi k pozitivnímu ovlivnění životního stylu, rozvíjení vztahu k našemu městu a pomáhat doplňovat kulturní dědictví. Navrhovaným obsahem valné hromady je:

1) Úvod, volba orgánů valné hromady (návrhová a mandátová a volební komise) 2) Návrh a schválení programu jednání valné hromady 3) Zprávy za rok 2014 (o činnosti, o hospodaření) 4) Změna stanov spolku 5) Volba orgánů spolku 6) Plán činnosti na rok 2015 7) Návrh rozpočtu na rok 2015 8) Přijetí nových členů 9) Různé.

18.1.2015 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva

na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

10.1.2015 - Koncert Karla Vepřeka

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o. s. zve členy, příznivce i širokou veřejnost na koncert "Bláznem jsem ve své vsi" zhudebněnou poezii básníka Bohuslava Reynka zpívá Karel Vepřek. Koncert se koná v sobotu 10. ledna 2015 od 18.00 hod. v Poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře (Sázavská 430, Havlíčkův Brod.) Vstupné 80 Kč. Koncert je věnován nedávno zemřelým bratrům Jiřímu a Danielovi Reynkovým.

4.1.2015 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

21.12.2014 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

6.12.2014 - Přednáška - "V BRODĚ SE PROGRAMUJE PRO SVĚTOVÉ FIRMY"

Okrašlovací spolek Budoucnost zve členy, příznivce i širokou veřejnost

na další přednášku z tématického cyklu „Úspěšní podnikatelé našeho kraje“:

"V BRODĚ SE PROGRAMUJE PRO SVĚTOVÉ FIRMY" Hostem bude pan Antonín Urban, společník a jednatel a.s. B:TECH. Představí svou firmu a uvede mnohé zajímavosti ze zahraničních cest,

neboť společnost B:TECH se angažuje v cca 80ti zemích světa.

Přednáška se koná v sobotu 6. prosince 2014 od 18.00 hod. v poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod Občerstvení v kavárně je zajištěno.

22.11.2014 - Rozprava - "ŘEKA SÁZAVA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ"

Sobota 22. listopadu 2014 od 15.00 hod. v sále Staré radnice, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod. Program besedy:

1. Slavnostní předání cen Františka Drašnera - v pořadí 3. ročník - 2014

2. Představení Studie rekreační zóny podél řeky Sázavy - zpracovatel AF-CITYPLAN – L. Honzárek

3. Ideová koncepce úpravy pražských břehů řeky Vltavy - Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy – Ing. arch. M. Stára - nahrazeno představením realizovaného projektu "Krajinka Cheb" - Okrašlovací spolek BUDOUCNOST

4. Klub českých turistů Havlíčkův Brod – „Našlapáno kolem řeky“

5. Místní akční sdružení - Královská Stezka o.p.s. – „Čistá řeka Sázava“, „Řeky se mění“ – K.Ortová

6. Poznatky z veřejné ankety k využití nivy řeky Sázavy - Okrašlovací spolek BUDOUCNOST

7. Rozprava

Vstupné dobrovolné.

22.11.2014 - Slavnostní předání cen FRANTIŠKA DRAŠNERA - 3 ročník

Veřejné předání cen se uskuteční 22.11.2014 od 15.00 hod. v sále Staré radnice,

Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod

1.11.2014 - "SE SPIDEREM KOLEM SVĚTA".

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST zve své členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku "SE SPIDEREM KOLEM SVĚTA". Přednášejícím bude pan LUBOMÍR DVOŘÁK, zakladatel a majitel firmy SPIDER. Budeme mít příležitost seznámit se s historií firmy, s její přítomností i s výhledem do budoucna. Přednáška se koná v sobotu 1. listopadu 2014 od 18.00 hod. v Poetickém podkroví nad kavárnou U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. (pro vážné zájemce je připravena exkurze v novém provozu firmy u Pohledu, před přednáškou, sraz v 16.00 u vrátnice) Přijďte, pozvěte známé.

17.-18.10.2014 - Knižní veletrh

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST již podruhé pomáhal zajistit prezentaci Osamělých písničkářů na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě (http://www.osamelipisnickari.cz/clanky/koncerty-a-aktuality/osameli-pisnickari-jiz-podruhe-na-kniznim-veletrhu-v-havlickove-brode.html)

4.10.2014 - Protektorátní gymnázium v Německém Brodě a cesty II. odboje

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o. s. si dovoluje pozvat své členy, příznivce i širokou veřejnost na přednášku historika Petra TVRDÉHO Protektorátní gymnázium v Německém Brodě a cesty II. odboje Beseda se koná v sobotu 4. října 2014 od 18.00 hod. v poetickém podkroví kavárny U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod.

Přijďte, dejte na vědomí dále.

20.9.2014 - Koncert Petra Linharta

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST o. s. zve členy, příznivce i širokou veřejnost na první havlíčkobrodský koncert písničkáře Petra Linharta. Petr Linhart (www.petrlinhart.cz) se hlásí k volnému sdružení „Osamělí písničkáři“ (www.osamelipisnickari.cz). Svou tvorbu, v níž opěvuje zejména pohraniční krajiny, označuje jako "landscape folk". Koncert se koná v sobotu 20. září 2014 od 19.00 hod. v poetickém podkroví U Notáře, Sázavská 430, Havlíčkův Brod. Vstupné dobrovolné.

6.9.2014 - Přednáška VESMÍRNÉ OBJEVY V TOKU ČASU

Ještě jednou si dovoluji připomenout, že v sobotu 6. září t.r. pořádá Okrašlovací spolek BUDOUCNOST první podzimní přednášku na astronomicko-kosmicko-vesmírné téma: VESMÍRNÉ OBJEVY V TOKU ČASU

Hostem bude Martin Kotěra z pelhřimovského astronomického klubu.

Přednáška bude v 19.00 hodin v kavárně U Notáře.

Přijďte a pozvěte známé.

Po dobu letních prázdnin spolek žádnou činnost pro veřejnost nerealizuje, schází se pouze výbor.

29.6.2014 - Schůzka výboru OSB se členy i veřejností v restauraci U Zlatého lva

na Havlíčkově náměstí od 18.00 hod.

20.6.2014 - Křest knihy Zmizelý Havlíčkův Brod

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST podpořil vydání publikace finančním darem.

14. - 15.6.2014 - Víkend otevřených zahrad

Přijďte navštívit zahradu u Mahlerovy vily v Havlíčkově Brodu

8.6.2014 - Schůzka výboru OSB se členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva

na Havlíčkově náměstí od 18.00 hod.

7.6.2014 - Přednáška Jana Adamce

vynikajícího leteckého akrobata a organizátora letošního Mistrovství republiky v akrobacii ve všech kategoriích (http://www.czechaerobatic.cz/), které se koná ve dnech 16.-22.6.2014 v Chotěboři. Letecká akrobacie je celosvětově považována za královnu leteckých sportů.

Další beseda z cyklu "Osobnosti". Koná se v kavárně U Notáře, Sázavská 430 od 19.00 hod.

6.6.2017 - Koncert Dagmar Voňkové

Při společné akci s Kavárnou U Notáře jsme uvítali zpěvačku, kytaristku a skladatelku, která se již významně zapsala do české hudební historie.

Poetické podkroví nad Kavárnou U Notáře v pátek od 19.00 hod.

25.5.2014 Schůzka výboru OSB - s členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

11.5.2014 Schůzka výboru OSB - s členy o.s. i veřejností v restauraci U Zlatého lva na Havlíčkově náměstí od 17.00 hod.

8.5.2014 - Koncert dixilendové skupiny TATA BAND

s průvodním slovem zpívajícího kapelníka Pavla Jajtnera. V Šupichově altánku v Parku Budoucnost ve čtvrtek od 11.30 do 13.30 hod.

7.5.2014 - Schůzka členů OSB v Kavárně U Notáře od 18.00 hod.

3.5.2014 - Přednáška v Kavárně U Notáře od 17.00 hod.

Petr Král - Válečná letecká historie na Havlíčkobrodsku

Pro zájemce o letectví i ostatní připravil pan Král podrobný výklad o brodském letišti v období let 1933-1945 s řadovu dobových fotografií a výčtem informací, které potěšili všechny milovníky historie.

1.5.2014 - Úklid okolí Šupichova altánku

Pravidelný úklid prostor okolo Šupichova altánku před v pořadí již čtvrtým promenádním koncertem od znovu založení OSB od 9.00 do 11.00 hod.

5.4.2014 - Legendy hokeje nás bavily

Hokejové legendy Jiří Holík, Jan Suchý, Václav Chytráček a sportovní komentátor Alois Svoboda nás pobavili svými vzpomínkami na nejdůležitější mezníky v jejich sportovní kariéře a postřehy z minulosti i současnosti československého, českého a brodského hokeje. Více v odkazu "Ohlasy veřejnosti - Napsali o nás"

Beseda "Havlíčkobrodské hokejové legendy"

Na 5.4. připravuje OSB mimořádnou událost pro všechny milovníky sportu. Účast přislíbili sportovní komentátor Alois Svoboda, Jiří a Jaroslav Holíkové a Jan Suchý. Beseda se koná ve Skaut klubu v Horní ulici od 17,00 hod. Vstupné dobrovolné.

Beseda z cyklu "Osobnosti".

1.3.2014 - Návštěva Pivovaru Rebel

Za hojné účasti členů spolku, rodinných příslušníků a sympatizantů proběhla exkurze do pivovaru Rebel s odbornou přednáškou.

1.2.2014 - Valná hromada OSB

Dle stanov OSB přednesena zpráva o činnosti spolku za rok 2013, zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014, návrh aktivit v roce 2014, volby nového vedení spolku a přijetí nových členů.

27.12.2013 - Oznámení o konání valné hromady OSB

S ohledem na přípravu již šesté valné hromady spolku, která též přijímá nové členy upozorňujeme na její konání dne 1.2.2014 v kavárně U Notáře od 17,15 hod. Zveme všechny, kteří chtějí přispět svou aktivitou, znalostmi k pozitivnímu ovlivnění životního stylu, rozvíjení vztahu k našemu městu a pomáhat doplňovat tak jeho kulturní dědictví.

21.12.2013 - Novoroční přání

Členové OSB přejí všem příznivcům Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST příjemné prožití vánočních svátků.

7.12.2013 - Přednáška U Notáře

Prezentace nové úpravy parku v Praze 10-Malešicích od našeho člena spolku Fr.Šístka.

1.11.2013 - schůzka výboru k organizaci valné hromady OSB

18. - 19.10.2013 - Knižní veletrh

V souvislosti s konáním havlíčkobrodksého knižního veletrhu náš spolek zorganizoval koncet "Osamělých písničkářů" (Burian&Dědeček) 16.října v kavárně u Notáře

15.10.2013 - Procházka parkem Budoucnost

Členové spolku se zúčastnili komentované procházky s Michalem Kampem parkem Budoucnost pořádané péčí Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

10.10.2013 - Veřejná rozprava o zeleni na náměstí

Desátého října tohoto roku uspořádal Okrašlovací spolek BUDOUCNOST veřejnou rozpravu, jak se stalo podzimním dobrým zvykem. V roce 2011 bylo tématem Smetanovo náměstí, v roce 2012 Park Budoucnost. Letos jsme prezentovali možné varianty úprav Havlíčkova náměstí.

1.10.2013 - Dny otevřených ateliérů

Společná návštěva několika výtvarníků.

22.9.2013 - Zeleň a náměstí

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST pořádá veřejnou rozpravu na téma "ZELEŃ A NÁMĚSTÍ" bude se týkat Havlíčkova náměstí, které je po přestavbě sice teoretiky oceňováno, jako krásné, ale z praktického hlediska má řadu nedostatků.

1.6.2013 - Přednáška U Notáře - Historie smíšeného pěveckého sboru Jasoň

Historie smíšeného pěveckého sboru Jasoň - o 150leté historii poutavě přednášel Tomáš Fejt.

8.5.2013 - výroční den založení původního Okrašlovacího spolku (1886)

V Šupichově altánu koncertoval již podruhé jazzband TATA BAND ze Žďárska, skvěle moderovaný Pavlem Jajtnerem. O přestávce bylo členy Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST za bohaté účasti veřejnosti, včetně představitelů města, ku připomenutí již třetího roku existence obnoveného spolku oznámeno vysazení dalších tří lip v parku a u školní jídelny. Na přenosných panelech bylo možno se seznámit s fotografiemi na téma "Řeka Sázava v toku času"

1.5.2013 - Přednáška U Notáře

Izrael v horkém létě 2006 - videoprojekce s doprovodným slovem Jana Schneidera

1.5.2013 - Prvomájový úklid parku

V bezprostřední blízkosti Šupichova altánku členové spolku provedli jarní úklid před pravidelným koncertem dne 8.5.

30.4.2013 - Výzkum agroekosystémů 2013-2014

Více informací naleznete na informačním portálu Koroptvicky.cz

1.4.2013 - Podpora projektu Domova seniorů v Reynkově ulici

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST podpořil finančně projekt zaměřený na úpravu odpočinkových ploch v bezprostřední blízkosti Domova seniorů "Zahrada aneb Zasaďte strom pro své blízké".

1.3.2013 - "Normalizace v havlíčkobrodském tisku"

Přednáška Petra Tvrdého v kavárně U Notáře první březnovou sobotu.

2.2.2013 - "Valná hromada U Notáře

4.12.2012 - "Aby na Havlíčka bylo krásně vidět"

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST v rámci svého navazování na činnost původního Okrašlovacího spolku (1886-1919) uspořádal 3.11. 2012 veřejnou rozpravu o parku Budoucnost. V úvodu byly vyhlášeny výsledky pravidelné soutěže o Cenu Františka Drašnera.

3.11.2012 - "Budoucnost prarku Budoucnost"

Další setkání veřejnosti s odborníky na téma: "Budoucnost parku Budoucnost" k aktuálně probíhajícím úpravám se uskuteční v sobotu 3.11.2012 na Rubešově nám. (bývalá ZŠ Rubešova - přízemí, sál AZ)

19.8.2012 - Historický posudek na sochu Karla Havlíčka

publikováno se svolením autora

30.6.2012 - Když je ruka páně otevřena ...

K tématu nehospodárnosti při zadávání obecních a státních zakázek...

2.6.2012 - Pozvánka na besedu

"Historie létání se zvláštním zřetelem ku Brodu Havlíčkovu". Dne 2.6. od 17,00 hod. v kavárně

U Notáře. Uvádí Tomáš Holenda

26.5.2012 - Demolice bytovky na Smetanově náměstí

V sekci Smetanovo náměstí - Foto si můžete prohlédnout nově zařazenou fotogalerii o bourání bytovky na Smetanově náměstí

24.5.2012 - Nové dokumenty

V sekci Smetanovo náměstí si můžete přečist nově publikované zápisy z jednání pracovní skupiny pro revitalizaci Smetanova náměstí.

5.5.2012 - Přednáška Františka Štibora "Německý Brod v květnu 1945".

V sobotu 5.5.2012 pořádá náš spolek přednášku s ukázkou dobových dokumentů Františka Štibora "Německý Brod v květnu 1945". Přednáška se bude konat v kavárně U notáře od 17,00 hodin.

1.10.2011 - Přednáška o územním plánování - ing.Kučírek