3.11.2012 - "BUDOUCNOST PARKU BUDOUCNOST"

Datum přidání: Sep 26, 2012 1:3:22 PM

Další setkání veřejnosti s odborníky na téma: "BUDOUCNOST PARKU BUDOUCNOST" k aktuálně probíhajícím úpravám se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2012 na Rubešově nám. (bývalá ZŠ Rubešova-přízemí sál AZ Centra) od 14,00 hod. za účasti mj. arch.Zdeňka Sendlera (autor prověřovací studie úprav parku). Do diskuse byli přizvání též zástupci města, aby bylo možno na místgě reagovat na dotazy a připomínky. Prověřovací studii naleznete na našich webových stránkách www.budoucnost-hb.cz (Park Budoucnost-Studie úprav). Těšíme se na Vaší účast.