ZELEŇ A NÁMĚSTÍ

Datum přidání: Sep 22, 2013 8:41:26 AM

Okrašlovací spolek „Budoucnost“ pořádá veřejnou rozpravu na téma „ZELEŇ A NÁMĚSTÍ“. Bude se týkat Havlíčkova náměstí, které je po přestavbě sice teoretiky oceňováno jako krásné, ale z praktického hlediska má mnoho nevýhod, které s sebou nese absence zeleně, zejména větších travnatých ploch. Taková kamenná náměstí jsou oproti těm prozeleněným prašnější, sušší, hlučnější a v neposlední řadě v létě mnohem více rozpálená. O tom se mohli havlíčkobrodští občané již poněkolikáté dostatečně přesvědčit. Podobnou zkušenost učinili i občané jiných měst (Hronov, České Budějovice) a reagovali na to způsobem, o němž bude na naší veřejné rozpravě také řeč.

Hlavním bodem našeho programu však bude idea, jak vrátit na stávající Havlíčkovo náměstí trávník, při maximálním respektování jeho současné podoby, s ohledem na autorská práva a další podmínky. Milan Kašpar, člen Okrašlovacího spolku Budoucnost, je autorem zajímavého nápadu, jehož podstatou je do úrovně dláždění zapuštěný „zátěžový“ trávník, vhodný k chůzi i k sezení. Konkrétní návrh pak vypracoval náš hlavní host, akademický architekt Jiří Kutlvašr, který představí a zdůvodní různé jeho varianty a zodpoví související dotazy.

Ctěnou veřejnost tedy srdečně zveme na tuto veřejnou rozpravu, která se bude konat ve čtvrtek 10. října 2013 v 17 hod. v malém divadelním sále AZ Centra (budova bývalé ZŠ Rubešovo náměstí).

Jan Schneider, předseda Okrašlovacího spolku "Budoucnost"