Havlíčkův Brod - křižovatky Cest

Motto:

Neptejte se svého města, co pro vás udělá.

Ptejte se sami sebe, co uděláte pro své město.

Stručný popis projektu

Hlavní záměr projektu je ve střednědobém horizontu (cca 5 let) zatraktivnit Havlíčkův Brod v očích jeho obyvatel i v očích návštěvníků našeho města.

V rámci tohoto projektu budou realizovány (zejména na veřejných prostranstvích, ale nikoli výlučně) jednotlivé etapy, tzv. „Cesty“. Jednotlivé Cesty budou věnovány vždy určitému konkrétnímu tématu (viz dále tabulku s možnými tématy dalších Cest) a budou mít daný konkrétní počet jednotlivých Zastavení. Účastníka Cesty (lhostejno, zda účastníka zcela náhodného či zda účastníka, který procházku Cestou absolvuje záměrně) budou na každém Zastavení stručnou formou seznamovat s konkrétním tématem. Ve městě tak může vzniknout poměrně hustá síť značených cest, na jejichž Křižovatkách i na jednotlivých Zastaveních mohu být v dalším období umisťovány různé poutače, směrníky, umělecké předměty. K úvaze do budoucna jsou také možné hry a různé soutěže na jednotlivých Cestách.

Jaké možné cesty a jejich křižovatky lze v Havlíčkově Brodě najít?

Havlíčkův Brod je od svého vzniku přirozenou křižovatkou cest. První historicky doloženou křižovatkou bylo křížení haberské stezky s řekou Sázavou v místech, kde vznikla osada Brod. Přirozeným vývojem se Smilův a Německý a následně pak Havlíčkův Brod stal zejména význačnou křižovatkou dopravní. Na tom nic nemění ani skutečnost, že dosud realizované dálnice se Havlíčkovu Brodu vyhýbají. Z Havlíčkova Brodu lze vyjet po silnicích na Jihlavu, na Humpolec a následně Pelhřimov, na Okrouhlici a následně posázavím do Světlé nad Sázavou a Ledče nad Sázavou, na Kolín a následně na Kutnou Horu a do Prahy, na Chotěboř, na Ždírec nad Doubravou a následně do Chrudimi, Pardubic a Hradce Králové, v neposlední řadě do Přibyslavi a následně do Žďáru nad Sázavou. S rozvojem železnice se Havlíčkův Brod stal také významným uzlem železničním, lze z něho vyjet do pěti směrů. Do Kolína, do Pardubic, do Brna, do Jihlavy a do Humpolce. Havlíčkův Brod má i tu výhodu, že leží na soutoku (křižovatce) řek Sázava a Šlapanka. Tyto vodní cesty jsou stále využívány vodáky, byť již mnohem méně, než tomu bývalo dříve.

V neposlední řadě je nutno zmínit poměrně hustou síť turisticky značených cest, o které se dlouhodobě pečlivě starají členové a značkaři Klubu českých turistů a které se v našem městě na několika místech kříží. Havlíčkův Brod je v posledních desetiletích i křižovatkou několika cyklostezek.

V okolí města lze v zimě nalézt četné křižovatky mnoha stop lyžařů na běžkách.

Při vědomí těchto souvislostí již není daleko k myšlence, že by se počet křižovatek v Havlíčkově Brodě mohl ve střednědobém horizontu (cca 5 let) významně zvýšit. Mohly by vzniknout umělé naučné nebo zábavné Cesty, které by město zatraktivnily nejen pro jeho obyvatele, ale i pro návštěvníky města.

Název města napovídá, že první realizovaná Cesta by měla souviset s Karlem Havlíčkem Borovským. Při znalosti jeho díla není těžké se dopracovat k názoru, že první Cesta by měla být věnována epigramům KHB. Tato myšlenka je konkretizována na samostané stránce, v projektu Cesta epigramů KHB. První Cesta v projektu „Havlíčkův Brod – křižovatky Cest“ bude v roce 2015 minimálně cesta č. 1, „Cesta epigramů KHB“, realizovaná ve výkladních skříních v centru Havlíčkova Brodu.

Sluší se připomenout, že určitou inspirací k projektu Cesty č. 1, Cesty epigramů KHB ve výkladních skříních v centru města, byla realizace výstavy Umění za sklem z roku 2009, kde ve výkladních skříních v centru města byla umístěna umělecká díla místních umělců a umělců z partnerského Brielle. V roce 2015 je výstava „Umění za sklem“ a „Cesta epigramů KHB“ realizována souběžně.

Kdo je autor a kdo jsou partneři projektu Havlíčkův Brod - křižovatky Cest

Projekt „Havlíčkův Brod – křižovatky Cest“ inicioval v roce 2015 okrašlovací spolek Budoucnost (schváleno valnou hromadou okrašlovacího spolku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dne 7. února 2015). Partneři projektu se mohou postupně přidávat, v prvním kroku (pro realizaci Cesty číslo 1 – Cesty epigramů KHB), je domluvena spolupráce s Muzeem Vysočiny HB a s Krajskou knihovnou Vysočiny v HB. Přirozenými partnery budou dále vlastníci nemovitostí, zejména v centru Havlíčkova Brodu, případně nájemci v provozovnách tamtéž. Pokud se projekt bude úspěšně rozvíjet, lze předpokládat, že v dalších krocích se přirozeným partnerem projektu stane i město Havlíčkův Brod, informační centrum a další subjekty, firmy, jednotlivci.

Chcete se stát partnerem projektu "Havlíčkův Brod - křižovatky Cest"? Napište nám na mail budoucnost.hb@gmail.com.

Další možné Cesty, které by mohly být realizovány v Havlíčkově Brodě

Kreativitě se ale žádné meze nekladou, může vzniknout například Cesta kaváren, Cesta restaurací, Cesta vynálezů Járy Cimrmana (klidně ve spolupráci s jeho divadlem), Cesta volného času (například kluby a sportovní zařízení...). K atraktivitě projektu by mohla přispět i témata nepatřící výlučně do naší lokálně patriotické sféry, ale byla by atraktivní pro povšechnou znalost problematiky občany i návštěvníky města, například Cesta význačných vynálezů, Cesta světových osobností, Cesta význačných zločinů/zločinců, Cesta rekordů (klidně ve spolupráci s Muzeem rekordů v Pelhřimově nebo dle Guinnesse), Cesta sportovců, Cesta filmových hvězd...