Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského

Podrobnosti

Interaktivní mapa Cesty epigramů (pro projekt "Cesta epigramů KHB 2021" zatím není funkční)

Přehled epigramů

Stručný popis projektu

Citáty z díla KHB budou (samozřejmě se souhlasem příslušných vlastníků nemovitostí či provozovatelů podniků v pronájmu, zejména v centru města) umisťovány na veřejných prostorách v Havlíčkově Brodě, případně na soukromých majetcích tak, aby na ně z veřejného prostranství bylo dobře vidět.

Součástí projektu bude, tak jako byl již v roce 2015, informativní leták o KHB s nákresem (mapkou) umístění jednotlivých epigramů/citátů. Níže je leták z roku 2015, pro rok 2021 bude leták teprve připraven.

Popis projektu z roku 2015 již byl zveřejněn zde na webu spolku Budoucnost a mnoha dalšími způsoby, například:

1) v Havlíčkobrodském deníku a televizi HBin (více v sekci Napsali o nás)

2) v období konce března 2015 byl v Havlíčkově Brodě na všech 25 výlepových plochách vylepen informační plakát.

Dále bylo mnoho podnikatelů ve městě osloveno přímo některými členy spolku. Podnikatelé a obchodníci v centru města (Horní a Dolní ulice, Havlíčkovo náměstí) dostali již koncem února písemné informace:

20150224 oslovení obchodníků a podnikatelů v centru města final.docx

20150224 Havlíčkův Brod - křižovatky Cest - Cesta č 1 Cesta epigramů KHB - příloha dopisu.docx

Změna v roce 2021 oproti roku 2015

V projektu "Cesta epigramů KHB 2021" je oproti roku 2015 významná odlišnost v tom, že zveřejněné epigramy již nemusejí mít jednotnou podobu, dodanou v roce 2015 organizátory, ale pokud si troufnete, epigram můžete vytvořit sami. Organizátoři pouze koordinují, aby každý epigram byl v "Cestě epigramů KHB 2021" uveden jen jednou.

Autor a partneři projektu

Projekt „Havlíčkův Brod – křižovatky Cest“ inicioval v roce 2015 okrašlovací spolek Budoucnost. Pro etapu „Cesta epigramů KHB“ jsou spolupracujícími partnery Muzeum Vysočiny HB a Krajská knihovna Vysočiny v HB. Přirozenými partnery budou dále vlastníci nemovitostí zejména v centru Havlíčkova Brodu, případně nájemci v provozovnách tamtéž, kteří umožní realizaci této první etapy projektu „Havlíčkův Brod - křižovatky Cest“ – umístění ve výkladních skříních. Všichni partneři projektu budou uvedeni na webu projektu a v informačním letáčku. V roce 2021 se k organizátorům přidalo město Havlíčkův Brod.

Termín realizace

První etapa (výkladní skříně s epigramy KHB) proběhla v roce 2015. Předpokládaný termín zveřejnění "Cesty epigramů KHB 2021" je od začátku května 2021 do konce roku 2021.

Očekávaný závazek partnera

S partnery jsme uzavíráme závazek, že umožní umístění desky s vybraným epigramem KHB a s mapkou Cesty epigramů KHB ve výkladní skříni své provozovny od počátku května 2021 do konce roku 2021. Seznam těch, kdo se k projektu v roce 2021 přihlásili, bude zveřejněn do konce dubna 2021.

Chtěli jste se stát partnerem projektu, ale nestihli jste to?

Je nám to také líto, ale nebuďme smutní. Protože projekt krátkodobým uveřejněním vybraných epigramů KHB ve výkladních skříních teprve začíná, můžete s námi spolupracovat v dalších krocích, až budeme epigramy Karla Havlíčka umisťovat dlouhodobě na veřejná prostranství v Havlíčkově Brodě. Stačí, když nám napíšete mail s vašimi kontakty na adresu budoucnost.hb@gmail.com. Někdo z členů spolku Vás osloví.

Sponzoři projektu v roce 2015

Za to, že jsme všem našim partnerům mohli poskytnout vytištěné epigramy Karla Havlíčka a informační prospekty

a mapky zdarma, jsme v roce 2015 vděčili našim sponzorům, což byly firmy:

Na projekt v roce 2015 také přispěly následující soukromé osoby: Tomáš Holenda, Joe Chmelík, Pavel Šimon, Antonín Urban.

Celý projekt byl financován výhradně ze soukromých zdrojů.

Mediální partner projektu

Mediálním partnerem projektu byl v roce 2015 Havlíčkobrodský deník Vysočiny

Pokud chcete být partnerem projektu v roce 2021, přihlaště se nám na mail budoucnost.hb@gmail.cz