V Brodě se budou věnovat parku Budoucnost

Datum přidání: Jun 02, 2011 12:30:35 PM

9.10.2010 18:38 Milan Pilař Rubrika: Havlíčkobrodsko Komentářů 0

V Havlíčkově Brodě chtějí po jednadevadesáti letech obnovit činnost okrašlovacího spolku Budoucnost, ten založil v minulosti stejnojmenný park.

„V roce 1886 byl založen spolek Budoucnost, jehož cílem bylo "přičiňovati se pro okrašlování královského města Německého Brodu a okolí sázením a pěstováním stromův a křovin, zakládáním a zvelebováním stromořadí, veřejných sadův a upravováním příhodných procházek".

Členové okrašlovacího spolku vlastní pílí a na vlastní náklady založili dnešní pýchu města, park Budoucnost.

Kromě stromů a keřů narazí návštěvníci parku na řadu soch, například bustu Bedřicha Smetany

Dominantou parku je socha Karla Havlíčka Borovského

Vysadili v něm desetitisíce stromů a financovali jeho údržbu. Okrašlovací spolek rozhodl o ukončení své činnosti na mimořádné valné hromadě dne 10. října 1919 a park předal městu,“ popisuje jeden z iniciátorů obnovení Jan Schneider. Přípravná skupina se v Havlíčkově Brodě schází od letošního května a zabývají se myšlenkou oživit původní okrašlovací spolek Budoucnost a navázat na jeho činnost. Jan Schneider, Milan Kašpar a Stanislav Hanuš vytvořili přípravný výbor a s pomocí notáře Ladislava Vondráka zaregistrovali stejnojmenné občanské sdružení.

„Okrašlovací spolek Budoucnost, o. s. hodlá přiměřeně navazovat na činnost stejnojmenného spolku pro okrašlování královského města Německého Brodu (1886–1919), přispívat k ovlivnění životního stylu a rozvíjení vztahu k městu a jeho okolí, zejména s ohledem na jeho historická, památková a vlastivědná hlediska, bude ochraňovat a rozvíjet kulturní a přírodní dědictví tohoto města a jeho okolí, a vyvíjet osvětovou, organizační a publikační činnost,“ vysvětluje záměr Jan Schneider.

Občanské sdružení obnoví činnost Okrašlovacího spolku Budoucnost na den přesně jednadevadesát let po jejím ukončení v neděli 10. října v 10.00 v salonku staré radnice.

„Členové a příznivci Okrašlovacího spolku Budoucnost se společensky setkávají každou středu, pracovně pak vždy první sobotu v měsíci vždy po 18.00 v kavárně U Notáře,“ uzavírá Jan Schneider.