Smetanovo náměstí

Foto: Archiv autora

Smetanovo náměstí je jádrem tržní osady tržní osady Německý Brod. Zárodek osady vzniká zřejmě již v počátcích vzniku samotné Haberské stezky, protože přebrodění řeky kupeckou karavanou bylo tehdy dosti složitou operací. V některých obdobích se muselo čekat i několik týdnů na snížení stavu vody. Proto při brodech řek záhy vznikaly kupecké a řemeslnické osady, kde kupci zásobovali projíždějící obchodníky různým zbožím a potravinami a řemeslníci se starali o opravy jejich výzbroje a výstroje. Vývoj osady a její formování byla dlouhodobá záležitost, protože malá frekvence na stezce jí neumožňovala prudší rozvoj.

Osada Německý Brod pomalu rostla po obou stranách Haberské stezky směrem do severního kopce tak, jak v ní přibývalo obyvatel. Haberská stezka vstupovala do osady nynější ulicí Dobrovského, procházela kolem bývalého kina Oko na Smetanovo náměstí — zde osada končila asi v úrovni Svatovojtěšské ulice, u konce osady se stáčela poněkud vlevo, přecházela bažinaté místo vyložené kládami jako v močálech, kterému se dodnes říká Na louži a přecházela řeku v jejím nejširším místě, kde byla také nejmenší hloubka, tj. asi v úrovni nynějšího hotelu Slunce. Dále pokračovala po trase nynější silniční přeložky na Jihlavu. Před výstavbou této silnice zde byl znát za tratí ještě hluboký úvoz, kudy cesta procházela.