Unesení z jednání rady města dne 10. 1. 2011

Datum přidání: Jun 04, 2011 5:30:19 AM

Unesení z jednání rady města dne 10. 1. 2011

č. 48/11 Pracovní skupina pro přestavbu Smetanova náměstí

Rada města doplňuje pracovní skupinu pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě o zástupce Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST o.s., IČ 22855661 Jiřího Vízka.