Historie v datech

Datum přidání: May 31, 2011 1:20:36 PM

Unesení rady města č.221 ze dne 8.3.2010

Pracovní skupina pro přestavbu Smetanova náměstí

Rada města jmenuje členy pracovní skupiny určené pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě Jarmilu

Brožovou, MgA.Arnošta Kábu, Bc.Luboše Málka, Martina Hejkala, Ing.arch.Karla Rohricha, MVDr.Václava Fejta,

Libora Honzárka, Ing.Čeňka Jůzla, Jiřího Kopice, Ing.Tomáše Hermanna, Ing.Karla Báťu a Lenku Rechtigovou

První jednání 7.4.2010